Evropský parlament mládeže (EYP) - obrovské mezinárodní úspěchy našich studentů - léto 2021

Mnoho lidí bude patrně nerado vzpomínat na covidový rok 2021. Ne tak naši účastníci akcí Evropského parlamentu mládeže, jelikož některým se podařilo dosáhnout nevyšších met v této organizaci a také obrovského úspěchu na mezinárodním poli EYP.

Školní rok 2020/2021 přinesl mnoho úspěchů našich studentů na té nejvyšší, tedy mezinárodní úrovni. Na začátku školního roku proběhly on-line konference, o kterých je informováno níže. Na jeho konci, resp. v létě pak proběhlo několik mezinárodních konferencí a zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP). Některé tyto konference bohužel proběhly on-line, což v době letních prázdnin není tolik atraktivní pro studenty, protože musí strávit týden od rána do noci u počítače. Některé konference ovšem proběhly za osobní účasti našich studentů.

Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže je již velmi prestižní a také naprosto výjimečná a jedinečná událost a zároveň obrovský úspěch studentů, kteří na tuto konferenci byli vybráni při svém účinkování v regionálních a národních kolech mezinárodní porotou. Závěry a podněty mezinárodní konference studentů EYP týkající se ožehavých témat, která trápí nejen Evropu, ale celý svět (jako např. ekologie, migrace, tolerance atd.), jsou předkládána jako rezoluce a podněty pro jednání evropským poslancům v Bruselu. Hlasy a návrhy studentů účastnících se mezinárodních konferencí Evropského parlamentu mládeže jsou tedy vyslyšeny a Evropská unie se jimi ve svých jednáních reálně zabývá. Proto jsme rádi, že i naše škola má obrovsky talentované studenty, kteří postoupili na mezinárodní zasedání, a i naše škola svým způsobem „hýbe Evropou“. Během léta 2021 proběhly dvě odložené mezinárodní konference a zasedání Evropského parlamentu mládeže, které byly původně naplánovány na školní rok 2020/2021, do kterých se úspěšně zapojili i naše studentky.

31. 7. - 8. 8. 2021 proběhla mezinárodní konference „Ljubljana 94th International Conference“, které se jako delegátka účastnila i naše studentka Anežka Hurtová, OKA. Anežka se také velmi aktivně podílí na organizaci Evropského parlamentu mládeže, kdy působí jako koordinátorka pro grafický design pro tuto organizaci v České republice a jako člen media týmu se podílela na organizaci „Vantaa National Conference“, která proběhla ve Finsku 29. 6. - 4. 7. 2021.

19.-26. 8. 2021 proběhla mezinárodní konference „Thessaloniki International Conference“, které se jako delegátka účastnila také naše studentka Klára Vísnerová, SPB. I Klára je velmi aktivní při organizaci a akcích Evropského parlamentu mládeže. Je členkou organizačního týmu a již v loňském roce se účastnila jako vedoucí týmu i jako delegátka národních výběrových konferencí: ADVANCE 1st Digital Regional Session of EYP Latvia jako delegátka, Digital Regional Session Pinkefeld Austria jako vedoucí týmu a Digital National Conference Maastricht jako delegátka.

Simona Melicharová a Jan Mach, oba ze septimy B jsou dalšími velmi aktivními účastníci akcí Evropského parlamentu mládeže. Simona Melicharová je členkou media týmu pro příští školní rok na konferenci, která proběhne 21.-24. 10. 2021 v Liberci a na výběrovou konferenci do Třebíče (11.-14. 11.) pojede jako vedoucí týmu. Jan Mach pak v Liberci na konferenci povede tým a v Třebíči bude delegátem.

Nesmíme také zapomenout na dvě naše nová želízka v ohni. Regionálních konferencí pro školní rok 2021/2022 se účastní i dvě nové studentky: Bianka Mária Milovníková a Aneta Pracnová, obě ze septimy A.

Všem úspěšným delegátům děkujeme za jejich účast a šíření skvělého renomé naší školy, gratulujeme k parádním mezinárodním úspěchům a novým účastníkům akcí Evropského parlamentu mládeže přejeme mnoho zážitků, rozšíření svých obzorů a doufejme i úspěchů. Kéž by se i nadále dařilo v mezinárodní účasti! Všem přejeme pevné zdraví, uklidnění covidové situace a nadále jen konference a zasedání, která budou probíhat osobně, nikoli on-line. Ten nezapomenutelný zážitek osobní účasti na akcích EYP je naprosto unikátní, a i přes veškerou snahu a skvělou organizaci konferencí on-line je takovýto zážitek nenahraditelný.

Mgr. Monika Babčaníková 


Celonárodní konference EYP (EMP) ONLINE 5.-8. listopadu 2020

Evropský parlament mládeže v ČR (EMP v ČR), European Youth Parliament (EYP), je neziskovou politicky neutrální a nezávislou organizací zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Cílem organizace je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím EMP aktivit zapojují studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjí jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí a práce v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinuje prvky aktivního užívání cizího jazyka (vše probíhá v angličtině) a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí.

EMP byl založen v ČR 1998 a je součástí programu EYP, který funguje již od roku 1987. Sdružuje sesterské organizace celé Evropské unie se zapojením např. Švýcarska, Turecka nebo Ázerbajdžánu.

Setkání EMP simulují setkání a jednání poslanců na půdě Evropského parlamentu. Rezoluce a závěry mezinárodních EYP konferencí se dostanou do rukou evropských poslanců.

Organizace EYP (EMP): nábor ve škole: hledání nových zájemců = DEN EYP – regionální kolo – celonárodní výběrová konference – mezinárodní konference – rezoluce a návrhy studentů do rukou evropských poslanců. MÁ TO SMYSL.

Loni na podzim se naši studenti účastnili regionální konference v Uherském Hradišti. Z osmi studentů, kteří se účastnili úplně poprvé, se jich rovnou šest dostalo do celonárodního kola, které mělo proběhnout v Kroměříži. Toto bylo odloženo, kvůli pandemii z března 2020 na podzim 2020. Bohužel epidemiologické podmínky a další vlna onemocnění Covid-19 znemožnila pořádání EYP v Kroměříži prezenčně. Organizátoři se rozhodli celou konferenci převést do virtuální prostředí. Celá akce se tedy uskutečnila ONLINE. A jelikož naši studenti byli tak úspěšní v regionálním kole, zúčastnili se i celorepublikového kola.

Všechny body programu byly zachovány. Studenti měli první den mnoho seznamovacích aktivit. Večer ve čtvrtek proběhla panelová diskuze se zástupci tisku a významnými novináři a zároveň zástupci EU. V pátek a sobotu pracovali studenti v komisích na svých tématech - o lidských právech, právu, kultuře a vzdělání a připravovali rezoluce na závěrečné setkání. Zároveň měli doprovodný program, semináře, přednášky a debaty s odborníky. V neděli studenti představili své rezoluce, apelovali rezoluce jiných komisí, obhajovali své rezoluce, odpovídali na apelace a přednášeli závěrečné řeči. Došlo na hlasování a schvalování rezolucí. Po celou dobu práce studentů sledovala odborná porota, která vybírala studenty pro mezinárodní zasedání, které doufejme, již proběhne osobně. Po závěrečném ceremoniálu, na kterém zazněni povzbudivé proslovy významných představitelů EYP a dalších hostů, zazněla česká hymna, hymna EU a všichni jsme si zazpívali neformální hymnu EYP - Imagine od Johna Lennona. Celonárodní konference proběhla online a studenty nadchla. Duch a sounáležitost EYP se rozprostřely a šířily i online.

Z šesti našich studentů, kteří se účastnili online celonárodní konference, zaznamenali čtyři obrovský úspěch a postoupili na mezinárodní konference. Anežka Hurtová (septima A) -⁠ Ljubljana 2021 - 94th International Session of the European Youth Parliament, Simona Melicharová (sexta B) -⁠ Ljubljana 2021 - 94th International Session of the European Youth Parliament, Klára Vísnerová (sexta B) -⁠ Maastricht 2021 - 4th International Forum of EYP The Netherlands, Anna Perdoková (sexta A) -⁠ Warsaw 2021 - 93rd International Session of the European Youth. Termíny a zda vůbec proběhnou tyto konference budou známy až příští rok s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem k tomu, že nemáme fotky, konference byla online, přikládám komentář jednoho účastníka.

Mgr. Monika Babčaníková


„Online konference probíhala programově poměrně stejně, jako kdyby se odehrála osobně. Myslím, že to je velký úspěch organizátorů a všech, kdo se na organizaci podíleli. Ačkoliv jsem byla dosti skeptická ohledně online formy, protože mě zrovna nelákalo koukání celý den do počítačové obrazovky, jsem velmi ráda, že jsem se této akce zúčastnila. K mému úžasu jsem dokázala poznat mnoho nových osob a přátel, přestože digitální provedení pro mě představovalo obtížnou překážku. Dokázali jsme nalézt společnou řeč, pochopení a humor, a o tom přece právě tato EYP setkání jsou (alespoň pro mě). Líbilo se mi využití různých aplikací a digitálních pomůcek, aneb to usnadnilo práci komisí. Psaní bylo rychlejší, úprava jednodušší a vše práci příbuzné bylo na jednom zařízení. Přítomnost na digitální verzi konference EYP stoprocentně smysl měla, přesto mám pocit, že se zážitky a atmosféra face-to-face sešlostí EYP bohužel digitálně nahradit nedají.”

Anna Perdoková, sexta A