Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky neutrální a nezávislou organizací, zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně. V programu nejsou zapojeny jen členské země Evropské unie, ale také např. Švýcarsko, Turecko nebo Ázerbajdžán.

EYP Den

Vzhledem k dlouholeté tradici našeho gymnázia účastnícího se EYP akcí již více než deset let, i letos se naše škola rozhodla tradici neporušit.

Starší, tak veleúspěšná generace účastníků EYP, odmaturovala a odešla na vysoké školy a bylo třeba hledat nové zájemce. Mimochodem, tato úspěšná generace, se dnes podílí na organizace EYP a dokonce její předseda, Viktor Karlíček, je náš absolvent.

Pro hledání nových zájemců se na naší škole uskutečnil Den EYP, Den Evropského parlamentu mládeže. Jde o akci organizovanou pro školy, právě pro hledání nových zájemců o EYP. Na školu dorazí zástupci evropského parlamentu mládeže a ve zkrácené několikahodinové formě ukáží studentům, co se bude dít na regionálním kole EYP.

Dne 7. 10. 2019 přijeli tedy 4 zástupci EYP a spolu s 33 našimi studenty, převážně z kvint, sext a prvních a druhých ročníků, pracovali ve třech skupinách. Skupiny se nejprve formou zábavných her seznámili. Pak dostali téma, které dnes trápí Evropu (odliv profesionálních zaměstnanců nemocnic, klimatické problémy, imigrace atd.). Studenti prodiskutovali tato témata ve svých skupinách, připravili si možná řešení a rezoluce a nakonec v kolektivu všech účastníků vše prezentovali. Vše probíhalo v angličtině. Jednalo se o zkrácenou formu regionální konference. Nakonec byl zájem mezi studenty tak velký, že jsme kompletně zaplnili dvě komise po čtyřech studentech. Přihláška na regionální výběrovou komisi pro 8 našich studentů byla zaslána.

Regionální výběrová komise Uherské Hradiště

Naše přihláška byla schválena a přijata pro obě komise a 22.-24. listopadu 2019 se osm studentů vypravilo na regionální konferenci EYP do Uherského Hradiště.

Pátek 22. listopad 2019

Studenti si ještě před konferencí vybrali témata, kterými se budou zabývat na RVK. Dostali studijní materiály a na konferenci již jeli s vědomím, na čem budou pracovat. Po příjezdu a ubytování čekal studenty den plný seznamovacích zábavných a interaktivních komunikačních her, kdy se měly odbourat zábrany a studenti se zároveň seznamovali.
Večer proběhlo slavnostní zahájení s řečmi představitelů EYP. Poté probíhala tzv. Eurovillage. Každá komise dostala přidělenou jednu zemi, jejíž jídlo a kuchyni měli studenti předem připravit a dovézt. My jsme dostali Itálii a vezli jsme pizzu, rizoto, lasagne, tiramisu a mnoho dalších dobrot. Nemusím ani dodávat, že náš stánek byl nejobleženější a naše dobroty rychle mizely.

Sobota 23. listopad 2019

Ráno studenti ve svých skupinách začali pracovat na svých tématech. Přicházeli s nápady, tvořili, formulovali, diskutovali a vymýšleli rezoluce. Po celém dni sestavili rezoluce na téma svojí skupiny.

V podvečer byla pro studenty připravena diskuse s odborníky na téma vzdělávání. Studenti diskutovali o své budoucnosti s Bohumilem Kartousem z EDUin, Alenou Fidlerovou z UK a Georgem Podzimkem z Rotary International. Studenti kladli velmi zajímavé dotazy a vymezený čas pro diskusi byl velmi krátký. Nicméně…

Večer čekala studenty party v pyžamech, kterou si určitě po vysilující práci zasloužili a zajisté i užili. V noci dostali své rezoluce a rezoluce ostatních skupin a museli si připravit obhajovací řeči pro své rezoluce, dvě opoziční řeči na jiné rezoluce a otázky na ostatní rezoluce. Mnoho toho nenaspali.

Neděle 24. listopad 2019

Tento den se zúročila veškerá práce studentů. Oblečení velmi formálně, nervózní, ale velmi natěšení, skočili studenti do neděle rovnou oběma nohama. Každá skupina představila svou rezoluci, obhájila ji jednou řečí, vyslechla si opoziční řeči, proběhli tři kola debat s otázkami a odpověďmi a pak ke každé rezoluci byla pronesena závěrečná řeč. Studenti se v rychlém sledu střídali u řečnického pultu a u mikrofonu. Pro mnohé jistě první promluva na veřejnosti před zraky skoro 100 lidí. Nakonec celé zasedání, více než 70 studentů, o každé rezoluci hlasovalo.

Tímto procesem prošly všechny rezoluce. Bylo jich celkem 8. Následoval závěrečný ceremoniál, řečnění organizátorů a česká hymna a hymna EU. Velmi úchvatnou a strhující atmosféru ještě podpořili zástupci EYP a významní hosté. Po dlouhém, velmi emotivním, loučení se studenti vydali na ještě delší cestu domů.

Studenti navázali nová přátelství, nasbírali nové zkušenosti a možná, jednou naleznou svou budoucnost i v EU a mohou svými rozhodnutími ovlivňovat nejen EU ale celý svět. Prvním krokem na této cestě jistě byla jejich účast na EYP RVK v Uherském Hradišti.

Účast na takovéto akci určitě studentům rozšiřuje obzory za hranici našeho města, naší školy a vyučovaných předmětů. Nejen, že od prvního okamžiku až do posledního rozloučení studenti mluvili anglicky, ale také mohli v prostředí angažovaných, mladých lidí sdílet své myšlenky a pracovat na něčem, co má smysl a význam. Vždyť studenti vybraní z regionální konference postoupí do národní konference a odtud mohou postoupit i do mezinárodní konference. A tato mezinárodní konference EYP mladých svěžích studentů s neotřelým a originálním myšlením předává své rezoluce zástupcům v EU a lidem z evropského parlamentu. Tedy názory mladých studentů budou brány vážně a nová, originální, nestandardní řešení vážných problému ve společnosti, v Evropě a ve světě se dostanou k uším lidí, kteří již mají tu moc něco změnit. Tedy, má to smysl...

Mgr. Monika Babčaníková