Evropský parlament mládeže (EPM) je organizace, která pořádá konference (zasedání neboli sessions), na kterých se potkávají studenti středních a vysokých škol ze 40 zemí v Evropě. Zasedání se účastní nejdříve coby delegáti a v malých skupinkách napodobují činnosti komisí Evropského parlamentu. Debatují, vyjednávají a formulují znění rezolucí, které následně obhajují během valného shromáždění (general assembly) a usilují o jejich schválení. Zároveň napadají rezoluce ostatních komisí, kladou otázky a požadují vysvětlení myšlenek ostatních delegátů během otevřené diskuse (open debate). Veškerá jednání v rámci komisí, valného shromáždění a vlastně i mimo oficiální část probíhají v anglickém jazyce. Aktivity EPM tak v sobě spojují rozvíjení tzv. „soft skills“, komunikačních, argumentačních i organizačních dovedností, zdokonalování se v angličtině a zároveň zapojují studenty do diskuse o evropských a globálních tématech.
Již sedmým rokem se zasedání EPM účastní i studenti Masarykova gymnázia. Delegace ve složení Petr Chalupský (KAA), Barbora Soukupová (SXB), Ngoc Anh Nguyen, Tomáš Kovářík (oba SXA) a Viktor Karlíček (OKA) se přihlásili se svou soutěžní esejí do předkola Národní výběrové konference (NVK), které se letos konalo v prosinci v Hradci Králové. V těžké konkurenci se stovkou dalších studentů z celé České republiky se jim podařilo uspět a postoupili do samotné NVK konající se na konci března v Písku.

Stejně jako v předkole na Národní výběrové konferenci delegáti pracovali každý v jiné komisi, takže si na jedné straně konkurovali, nicméně zúčastněné školy mohou postoupit do dalších klání i jako celek, což působí jako kolektivní motivace. Proto je důležité, aby se každý delegát aktivně podílel na všech jednáních v rámci své komise, vydal ze sebe maximum pro prospěch svůj i své delegace. Naši studenti podali maximální výkon a z Písku odjížděli sice unaveni dlouhým debatováním a přípravou rezolucí, nicméně obohaceni nejen o řadu nových zkušeností, ale také o spoustu zážitků z týmových aktivit a mimosoutěžního programu.

Viktor Karlíček z OKA dosáhl vynikajícího výsledku a postoupil na Národní výběrovou konferenci do litevského Vilniusu, což znamená nenahraditelnou zkušenost. Zároveň se také zúčastní mezinárodního zasedání EPM konajícího se v červenci v Brně. Úspěch delegace z MG může být do budoucna inspirací nejen současným delegátům, ale i dalším případným zájemcům z řad studentů naší školy. Aktivity EPM nepřinášejí jen spoustu práce a mluvení anglicky, ale také mnoho zábavy a poznávání nových lidí z ČR i ze zahraničí.

Mgr. Jana Kajanová