Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže – Liberec 2016

Studenti Masarykova gymnázia se pravidelně účastní aktivit a zasedání pořádaných organizací Evropský parlament mládeže v ČR (EPM). První z delegací tvořených studenty MG vznikla v roce již v roce 2009 a letos to bylo již po šesté, kdy se čerství nadějní delegáti dokázali probojovat do Národní výběrové konference (NVK). Toto je soutěžní akce, na které je možné vybojovat postup mimo jiné i na mezinárodní zasedání European Youth Parliament (EYP), což se nám povedlo v roce 2014, kdy jsme následně vyjeli do Corku v Irsku. Letošní NVK se konala v Liberci ve dnech 17.–20. 4. 2016 a delegace MG ve složení Nguyen Ngoc Anh (KIA), Vu Thao Chi, Káčereková Zuzana a Karlíček Viktor (všichni SPA) na ni postoupila nejdříve esejí z tzv. předkola NVK, které se již tradičně konalo na Magistrátu hlavního města Prahy dne 23. ledna 2016. Cesta po sněhem zaváté dálnici do tehdy téměř zamrzlé Prahy v sobotu brzy ráno se vyplatila a studenti během náročného dne zapůsobili na porotu, která je následně vybrala na 18. NVK do Liberce.

Národní výběrová konference je čtyřdenní komplexní událost, která sestává z následujících aktivit: teambuilding (zde se tvoří a posiluje struktura nově vzniklé komise), committee work (práce v komisi včetně přípravy a tvoření návrhů rezolucí) a hlavně general assembly (valné shro¬mឬdění), což je vrchol celé „session“ (NVK). Delegáti celý den předkládají návrhy rezolucí, které připravili v komisích, obhajují své a napadají cizí rezoluce v rozpravách a debatách a následně o návrzích rezolucí hlasují. Témata, o kterých se debatuje, jsou veskrze současná a rozhodně ne nudná, jak by se mohlo zdát s ohledem na to, že souvisí s politikou. Během celé doby, kdy se aktivitám Evropského parlamentu mládeže na MG věnujeme je naprosto zřejmé, že oblasti jako lidská práva, životní prostředí, školství, mezinárodní vztahy, hospodářství EU, soudnictví atd. jsou pro mnoho studentů dostatečně atraktivní na to, aby se jednotlivým tématům, která zpracovávají v rezolucích, dokázali s nadšením věnovat v rámci celého zasedání. NVK se obvykle účastní na 80 studentů z gymnázií a středních škol v celé republice. Každoročně přijíždí také několik studentů z ostatních evropských zemí.

Na každém ze zasedání EPM vládne sice pracovní, ale zato naprosto strhující atmosféra. Vytváří ji organizátoři, vedoucí komisí, členové novinářského teamu a v neposlední řadě také delegáti sami. Všichni jsou velice otevření a přátelští, přestože (delegáti) mezi sebou vlastně soutěží a leckdy spolu vůbec nesouhlasí, mají protichůdné názory. A to je hlavní důvod, proč se tyto akce pořádají. Mají za cíl rozvíjet tzv. „soft skills“, tj. komunikační, argumentační i organizační dovednosti. Na zasedáních EPM vznikají nová přátelství, navahují se vztahy, rodí se spolupráce. Vše, co se během NVK děje, probíhá v angličtině, takže po čtyřech dnech intenzivního tréninku v cizím jazyce nejen přemýšlíte, ale i sníte své sny. Účastníci zasedání, českých i mezinárodních, a příznivci Evropského parlamentu v ČR se shodují: „EYP? To musíš zažít!“

Mgr. Jana Kajanová