Evropský parlament mládeže – European Youth Parliament (EYP) (2013-2014)

Na podzim roku 2013 se na Masarykově gymnáziu již podruhé konal EYP Day (Den s Evropským parlamentem mládeže – EPM). Během této akce mají studenti možnost poznat aktivity a procedury spojené s prací v Evropském parlamentu, přípravami rezolucí i jejich následným obhajováním či napadáním. Toto vše se mnohým (nejen) mladým lidem může zdát zdlouhavé, namáhavé, dokonce nudné. Jistě, práce ve výborech a komisích Evropského parlamentu není jako jízda na horské dráze. Nicméně o tom, jak je v mnoha případech živá a zároveň inspirativní a obohacující může všem vyprávět nejeden delegát, který se účastnil některého z přípravných či soutěžních zasedání EPM, které vždy probíhají v anglickém jazyce.

Letos to bylo již počtvrté, co se delegace studentů Masarykova gymnázia přihlásila se svojí esejí na předkolo Národní výběrové komise (NVK EPM), které se jako vždy konalo na Magistrátu hlavního města Prahy. Naše delegáty se zkušenostmi z minulého roku – Renátu Chalupskou (SXA), Petra Hladíka (SXB) a Jana Čamaje (3. A) – doplnila letos čerstvá posila Markéta Balíková (SXA). Již v Praze předvedli výkon, kterým nadchli porotu a postoupili na soutěžní zasedání NVK ve Strakonicích (20. -23. 3. 2014). Z většiny zkušený tým nepodcenil přípravu a dosáhl úspěchu. Přestože během NVK pracují jednotliví delegáti z Masarykova gymnázia každý v jiné komisi, jejich výkony se hodnotí nejen individuálně, ale i kolektivně. Čili, jednotlivec svou prací a nasazením může prospět nejen sám sobě, ale hlavně celé delegaci. Myšlenky práce pro tým, schopnost argumentovat, přijmout názory ostatních a obhájit své vlastní jsou stěžejními pro veškeré akce EPM.

Delegaci z Masarykova gymnázia se díky své přípravě, píli a intenzivní práci během zasedání, jakožto i díky výbornému projevu v angličtině, podařilo dosáhnout dosud nevídaného úspěchu. Na NVK ve Strakonicích postoupila na Mezinárodní zasedání EPM. Toto zasedání se mělo konat na podzim v Kyjevě. Bohužel z důvodu politicky vypjaté situace na Ukrajině musela být akce z bezpečnostních důvodů zrušena. V současné době hledáme náhradní variantu, nicméně jisté je, že naši delegáti za svojí další zkušeností a novými známými z celé Evropy tentokrát vyjedou za hranice naší země.

Mgr. Jana Kajanová