Evropský parlament mládeže – European Youth Parliament (EYP) (2012-2013)

Již třetím rokem se zasedání EPM účastní i studenti Masarykova gymnázia. Zatímco na naši první delegaci dopadla tíha přípravy na maturitní zkoušky, nyní se o slovo přihlásili mladí čerství delegáti a dokázali, že výzvy a principy EPM na Masarykově gymnáziu stále žijí. Delegace ve složení Renata Chalupská (KIA), Petr Hladík (KIB), Nguyen Thuyet Thi Anh (SXA) a Jan Čamaj (2A) se přihlásila se svou soutěžní esejí do předkola Národní výběrové konference (NVK), které se již tradičně konalo na Magistrátu hlavního města Prahy. Navzdory nulovým předchozím zkušenostem z podobné akce EPM si vedli výborně a svými výkony vybojovali postup do NVK, jež byla organizována v Rakovníku (21.-24. 3. 2013).

Na této konferenci již delegáti pracovali každý v jiné komisi, takže si na jedné straně konkurovali, nicméně zúčastněné školy mohou postoupit do dalších klání i jako celek - školní delegace, což působí jako kolektivní motivace. Proto je důležité, aby se každý delegát aktivně podílel na všech jednáních v rámci své komise, vydal ze sebe maximum ve prospěch svůj i své delegace. Naši studenti podali maximální výkon a z Rakovníka odjížděli sice unaveni dlouhým debatováním a přípravou rezolucí, nicméně obohaceni nejen o řadu nových zkušeností, ale také o spoustu zážitků z týmových aktivit a mimosoutěžního programu.

Nguyen Thuyet Thi Anh ze sexty A dosáhla vynikajícího výsledku a postoupila na německou NVK, která se konala 3.-8. června 2013 v Kielu, což znamená nenahraditelnou zkušenost. Úspěch delegace z Masarykova gymnázia může být do budoucna inspirací nejen současným delegátům, ale i dalším případným zájemcům z řad studentů naší školy. Aktivity EPM nepřinášejí jen spoustu práce a mluvení anglicky, ale také mnoho zábavy a poznávání nových lidí z ČR i ze zahraničí.

Že pozice delegáta není jediná dosažitelná v hierarchii členů EPM, dokazuje Jan Janouch (OKA), který se NVK v Rakovníku účastnil coby „chair“, to znamená předseda komise, jež řídí její práci. Jan má za sebou mimo jiné také zkušenost oficiálního novináře konference a také člena poroty.

Mgr. Jana Kajanová