EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT (EYP) – EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE (EPM) (2010-2011)

Studenti kvint a sext měli možnost se seznámit s konceptem EPM, dozvědět se o jeho fungování v ČR i dalších evropských zemí a na vlastní kůži si vyzkoušet některé z postupů, aktivit a praktik poprvé během takzvaného Dne s EPM, který se konal ve středu 3. listopadu 2010. Teambuildingové aktivity, jakož i zkrácený průběh přípravy rezolucí a vlastního hlasování o nich některé ze studentů zaujaly natolik, že se rozhodli jet na nadcházející České fórum EPM, které se konalo koncem listopadu 2010 v Táboře. Je nezbytné připomenout, že veškerá jednání, hlasování i další podpůrné aktivity probíhají výhradně v angličtině.

Nadšení účastníci neváhali pro aktivity EPM inspirovat své spolužáky a tak vznikla první delegace Masarykova gymnázia, která se přihlásila na 13. Národní výběrovou komisi (NVK) konající se 24.-27. března 2011 v Plzni, částečně také na Masarykově gymnáziu. Nicméně aby se delegace ve složení Michaela Boudová, Kateřina Cibulková, Jan Janouch (všichni ze sexty A), Nam Tran Quang a Tomáš Osvald (oba ze septimy A) na NVK do Plzně dostali, museli napsat soutěžní esej v angličtině (na téma „Potřebuje Evropská unie prezidenta?“) a projít takzvaným předkolem NVK. V tomto předkole, probíhajícím na Magistrátu hlavního města Prahy, se delegace díky své výborně napsané eseji a zejména kvalitním výkonům jednotlivců při zasedání kvalifikovala pro NVK.

Čtyřdenní konference (24.-27. 3. 2011) se konala v Plzni, částečně také na půdě Masarykova gymnázia. Byla organizovaná EPM, ve spolupráci s vedením školy – paní ředitelkou PhDr. Margit Turníkovou, panem zástupcem Mgr. Václavem Fenclem a učiteli Mgr. Janou Kajanovou a Ing. Jaroslavem Hoškem, jakožto IT podporou. Úvodní i závěrečný ceremoniál a hlavní zasedání – valné shromáždění – se koná v prostorách Magistrátu města Plzně.

I na této konferenci byla naše delegace úspěšná. V soutěži dále postoupili jednotlivci, kteří byli pozváni k účasti na 1. Visegrádské fórum do Ostravy. Toto fórum nakonec neproběhlo, nicméně, jako kompenzace byla studentům Anně Kušičkové a Janu Janouchovi (oběma z tehdejší sexty A) nabídnuta účast na Evropském fóru v Regensburgu, SRN (květen 2011), čehož také využili a sbírali další cenné zkušenosti v rámci EPM, tentokrát v zahraničí.

Zde je důležité připomenout, že činnost EPM zahrnuje vedle větších regionálních a mezinárodních zasedání také celou řadu menších setkání a fór, na které se naši studenti vydávají jednotlivě a sami za sebe. Jako příklad lze uvést České fórum v Pardubicích (listopad 2011).

Mgr. Jana Kajanová

Image

Image

Image