CTM 2016-2023 (7 let studia v CTM)

Počet studentů (kurzů CTM): 66
(59 dokončilo, 7 nedokončilo)
Celkový součet cen kurzů CTM: 840 820 Kč
Stipendia MŠMT: 252 500 Kč
CTY/CTM granty: 163 600 Kč
Příspěvek SPMG:   85 308 Kč

 
CTM 2022-2023

V minulém roce 2021/2022 hybridní výuka, karantény a testování během většiny školního roku výrazně změnily chod školy a studium, na jaké jsme byli před Covidem všichni zvyklí. Do studia bylo zapojeno 19 studentů nižších i vyšších tříd gymnázia, což byl rekordní počet, čímž jsme se jednoznačně zařadili mezi školy, jež maximálně podporují motivované a talentované studenty. Téměř všichni (15) dokázali skloubit digitální výuku a online studium v kurzech CTM, které úspěšně dokončili v průběhu dubna až června podle náročnosti jednotlivých kurzů.

Dne 29. 9. 2022 ředitelka školy Ing. Matějková, zástupci ředitelky školy Mgr. Vastl a Mgr. Skočný spolu s koordinátorkami CTM Mgr. Komprdovou a PhDr. Tolletovou předali certifikáty CTM těmto studentům:

Štěpán Havel, TB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Valérie Hadrbolcová, TB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Karolína Vlčková, KAA - Start with Creative Writing
Barbora Baxová, KAA - Start with Science, Part B- Biology and Chemistry
Jaroslav Kudrna, KIA - Math, Algebra I
Kateřina Červená, SXA - Creative Writing-Literary Lab.
Ivana Hromníková, SPA - AP Psychology
Martin Polák, OKA - AP Chemistry Course
Rozálie Keilová, 3. A - Creative Writing-Literary Lab., Advanced Creative Writing
Zuzana Kubíková, 3. A - Biology Honors
Simona Dolejší, 3. A - Creative Writing-Literary Lab.
Barbora Bláhovcová, 3. A - Creative Writing-Literary Lab.
Aneta Bělová, 3. A - Creative Writing-Literary Lab.
Matěj Kárník, 4. B - International Relations
Helena Hadrbolcová, SPB - AP Psychology

Studentům bylo poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 4 000 Kč při ceně kurzu vyšší než 8 000 Kč, ve výši 2 500 Kč při ceně nižší, ve výši 6 500 Kč při ceně přesahující 16 000 Kč.

Dne 3. 10. 2022 začal zimní semestr pro tyto studenty:

Matěj Matějček, 2. B - Anatomy and Physiology Honors
Adam Singer, 2. B - Creative Writing-Literary Lab.
Adam Bardoun, 2. B - AP Chemistry Course
Monika Blovská, 3. B - AP Comparative Government and Politics
Valérie Hadrbolcová, TB - Start with Creative Writing
Helena Hadrbolcová, SPB - AP Environmental Science
Štěpán Havel, TB - Maths

Studentům bylo poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 2 000 Kč.

Dne 3. 5. 2022 se konala mezinárodní AP zkouška z psychologie, letos opět prezenčně, a to na Gymnáziu Nad Alejí v Praze. Z naší školy se zúčastnily Ivana Hromníková, SXA, a Helena Hadrbolcová, SXB. Výsledky byly oznámeny v červenci.

Helena Hadrbolcová, SPB - AP Psychology, dosáhla maximálního nejlepšího hodnocení, tj. stupně 5.

PhDr. Jana Tolletová


Ve dnech 11. 4. - 12. 5. 2023 proběhlo výběrové řízení pro studium kurzů v angličtině v CTM (Center for Talented Minds) v příštím školním roce 2023/2024.

Od 15. 5. 2023 se následně s doporučením ředitelky školy mohlo zaregistrovat 9 studentů: Tereza Šavlová, 1. A - Anatomy and Physiology Honors, Tereza Vrchlavská, 1. A - Biology Honors, Vladimíra Čapková, KIB - AP Chemistry Course, Marie Protivová, KAB - Chemistry Honors, Aneta Pixtová, TA - Algebra I Honors, Michal Helma, KIB - International Relations, Anna Gelnerová, 1. A - AP Psychology, Valérie Hadrbolcová, TB - Algebra I Honors, Barbora Bláhová, SB - Literature for Curious Minds. Studentům nebude poskytnuto žádné stipendium MŠMT zřejmě kvůli vládním škrtům. 

Advanced Placement Exams (AP) jsou mezinárodní oborové zkoušky na úrovni 1. ročníku zahraniční VŠ s celosvětovou platností.
1. 5. 2023 se konala AP Chemistry pro Adama Bardouna, 2. B
2. 5. 2023 se konala AP Psychology pro Helenu Hadrbolcovou, SPB
3. 5. 2023 se konala AP Comparative Government and Politics pro Moniku Blovskou, 3. B
17. 5. 2023 se konala AP Psychology pro Ivanu Hromníkovou, SPA

Tyto zkoušky proběhly letos opět prezenčně, a to na Gymnáziu Nad Alejí v Praze. Výsledky bývají zveřejněny koncem června.

Studenti naší školy letos úspěšně dokončili kurzy s výsledky od 90% úspěšnosti, stupně A. Certifikáty budou zaslány po prázdninách do školy a opět studentům předány v druhé polovině září příštího roku.

PhDr. Jana Tolletová