V minulém školním roce 2020/2021 „lockdown“ škol výrazně změnil chod škol a studium, na jaké jsme do té doby byli všichni zvyklí. Naši studenti přesto dokázali skloubit digitální výuku a online studium v kurzech CTM, jež úspěšně dokončili v průběhu dubna až června podle náročnosti jednotlivých kurzů.

Dne 24. 9. 2021 zástupce ředitelky školy Mgr. Radim Skočný a koordinátorky CTM Mgr. Komprdová a PhDr. Tolletová předali certifikáty CTM těmto studentům:

Kohoutová Zuzana, 4. A - AP Psychology
Hadrbolcová Helena, SXB - Anatomy and Physiology Honors
Martínková Anna, SPB - Anatomy and Physiology Honors
Vachovec Matěj, KIB - Honors Biology Honors
Červená Kateřina, KIA - Creative Writing
Zajíček Benjamin Dominik, OKB - AP US Government & Politics
Petříková Nina, KIA - Great Minds in Science
Zuzana Kohoutová a Benjamin Dominik Zajíček rovněž velmi úspěšně složili mezinárodní AP zkoušky, certifikáty jsou těmto studentům zasílány domů. 

Od 4. 10. 2021 začíná zimní semestr pro těchto 19 studentů:

Štěpán Havel, SB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Valérie Hadrbolcová, SB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Karolína Vlčková, TA - Start with Creative Writing
Barbora Baxová, TA - Start with Science, Part B- Biology and Chemistry
Jaroslav Kudrna, KAA - Math, Algebra I
Kateřina Červená, KIA - Creative Writing-Literary Lab.
Ivana Hromníková, SXA - AP Psychology
Martin Polák, SPA - AP Chemistry Course
Rozálie Keilová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab., Advanced Creative Writing
Zuzana Kubíková, 2. A - Biology Honors
Simona Dolejší, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Barbora Bláhovcová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Hana Pašková, 2. A - Anatomy and Physiology Honors
Aneta Bělová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Ester Anna Soukupová, 2. A - Anatomy and Physiology Honors
Matěj Kárník, 3. B - International Relations
Helena Hadrbolcová, SXB - AP Psychology
Martin Benedikt, SPB - Anatomy and Physiology Honors
Nina Petříková, KIA - Earth and Space Science

Studentům bylo poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 4 000 Kč při ceně kurzu vyšší než 8 000 Kč, ve výši 2 500 Kč při ceně nižší, ve výši 6 500 Kč při ceně přesahující 16 000 Kč.

PhDr. Jana Tolletová

Ve dnech 11. 4. - 9. 5. 2022 proběhlo výběrové řízení pro studium kurzů v angličtině v příštím školním roce 2022/2023. Od 10. 5. 2022 se následně s doporučením ředitelky školy mohli zaregistrovat:

Matěj Matějček, 1. B - Anatomy and Physiology Honors
Adam Singer, 1. B - Creative Writing-Literary Lab.
Adam Bardoun, 1. B - AP Chemistry Course
Monika Blovská, 2. B - AP Comparative Government and Politics

Studentům je poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 2 000 Kč.

Dne 3. 5. 2022 se konala mezinárodní AP zkouška z psychologie, letos opět prezenčně, a to na Gymnáziu Nad Alejí v Praze. Z naší školy se zúčastnily Ivana Hromníková, SXA, a Helena Hadrbolcová, SXB. Výsledky budou známy koncem června.

CTM - mezinárodně uznávané kurzy ve školním roce 2021/2022 studovalo na 800 studentů převážně ze středních škol v ČR, mezi nimiž bylo i 19 studentů z naší školy, kteří až na tři studenty kurzy úspěšně dokončili s výsledky od 90 % úspěšnosti, A. 
Certifikáty budou zaslány po prázdninách do školy a studentům předány v září, anebo se akce odehraje slavnostněji v Praze jako kdysi v minulých letech.

PhDr. Jana Tolletová