V minulém školním roce 2020/2021 „lockdown“ škol výrazně změnil chod škol a studium, na jaké jsme do té doby byli všichni zvyklí. Naši studenti přesto dokázali skloubit digitální výuku a online studium v kurzech CTM, jež úspěšně dokončili v průběhu dubna až června podle náročnosti jednotlivých kurzů.

Dne 24. 9. 2021 zástupce ředitelky školy Mgr. Radim Skočný a koordinátorky CTM Mgr. Komprdová a PhDr. Tolletová předali certifikáty CTM těmto studentům:

Kohoutová Zuzana, 4. A - AP Psychology
Hadrbolcová Helena, SXB - Anatomy and Physiology Honors
Martínková Anna, SPB - Anatomy and Physiology Honors
Vachovec Matěj, KIB - Honors Biology Honors
Červená Kateřina, KIA - Creative Writing
Zajíček Benjamin Dominik, OKB - AP US Government & Politics
Petříková Nina, KIA - Great Minds in Science
Zuzana Kohoutová a Benjamin Dominik Zajíček rovněž velmi úspěšně složili mezinárodní AP zkoušky, certifikáty jsou těmto studentům zasílány domů. 

Od 4. 10. 2021 začíná zimní semestr pro těchto 19 studentů:

Štěpán Havel, SB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Valérie Hadrbolcová, SB - Start with Science - Part A, Maths, Physics and IT
Karolína Vlčková, TA - Start with Creative Writing
Barbora Baxová, TA - Start with Science, Part B- Biology and Chemistry
Jaroslav Kudrna, KAA - Math, Algebra I
Kateřina Červená, KIA - Creative Writing-Literary Lab.
Ivana Hromníková, SXA - Veterinary Course
Martin Polák, SPA - AP Chemistry Course
Rozálie Keilová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Zuzana Kubíková, 2. A - Biology Honors
Simona Dolejší, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Barbora Bláhovcová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Hana Pašková, 2. A - Anatomy and Physiology Honors
Aneta Bělová, 2. A - Creative Writing-Literary Lab.
Ester Anna Soukupová, 2. A - Anatomy and Physiology Honors
Matěj Kárník, 3. B - International Relations
Helena Hadrbolcová, SXB - AP Psychology
Martin Benedikt, SPB - Anatomy and Physiology Honors
Nina Petříková, KIA - Earth and Space Science

Studentům bylo poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 4 000 Kč při ceně kurzu vyšší než 8 000 Kč, ve výši 2 500 Kč při ceně nižší, ve výši 6 500 Kč při ceně přesahující 16 000 Kč.

PhDr. Jana Tolletová