V minulém školním roce „lockdown“ škol ochromil a výrazně změnil chod škol a studium, na jaké jsme do té doby byli všichni zvyklí. Naši studenti přesto dokázali skloubit digitální výuku a studium v online v kurzech CTM, které úspěšně dokončili v průběhu dubna až června podle náročnosti jednotlivých kurzů.

Dne 23. 9. 2020 zástupce ředitelky školy Mgr. Radim Skočný a koordinátorky CTM Mgr. Komprdová a PhDr. Tolletová předali certifikáty CTM těmto studentům:

Kiers Michelle, 3. B - World Cultures
Naar Vojtěch, 4. B - AP Calculus AB
Hadrbolcová Helena, kvinta B - Great Minds in Science
Petříková Nina, kvarta A - Start with Creative Writing - JuniorLit
Čermák Ondřej, kvarta A - Start with Creative Writing - JuniorLit

V květnu proběhly i mezinárodní AP zkoušky, které se poprvé konaly online vzhledem k situaci ve světě. Certifikát získal:

Naar Vojtěch, 4. B - AP Calculus AB

Všichni tito studenti obdrželi stipendium od MŠMT ve výši 4 000 Kč.


V průběhu dubna až do poloviny května proběhlo školní výběrové řízení online, kdy od 18. 5. 2020 se mohli studenti na základě doporučení školy zapsat do vybraných kurzů.

Od 1. 10. 2020 začíná zimní semestr pro tyto studenty:

Kohoutová Zuzana, 3. A - AP Psychology
Hadrbolcová Helena, KIB - Anatomy and Physiology Honors
Martínková Anna, SXB - Anatomy and Physiology Honors
Vachovec Matěj, KAB - Honors Biology Honors
Červená Kateřina, KAA - Creative Writing - LitLab
Zajíček Benjamin Dominik, SPB - AP US Government & Politics
Petříková Nina, KAA - Great Minds in Science

Studenti získali od MŠMT stipendium ve výši 4 000 Kč v případě ceny kurzu nad 7 000 Kč a stipendium 2 500 Kč v případě ceny nižší.


Od 5. 10. 2020 do 24. 5. 2021 probíhala výuka gymnázia v distanční formě, s výjimkou občasné rotační výuky zejména v nižších třídách gymnázia a maturitních tříd.

Od 20. 5. 2021 CTM - mezinárodní AP Exams (online) pro Zuzanu Kohoutovou, 3. A, AP Psychology, a Benjamina Dominika Zajíčka, SPB, AP US Government & Politics.

19. 4. - 17. 5. 2021 Výběrové řízení pro studium kurzů v angličtině v příštím školním roce 2021/22.

Přijato ke studiu je 19 studentů:

Štěpán Havel, PB - Start with Science – Part A, Maths, Physics and IT
Valérie Hadrbolcová, PB - Start with Science – Part A, Maths, Physics and IT
Karolína Vlčková, SA - Start with Creative Writing
Barbora Baxová, SA - Start with Science, Part B- Biology and Chemistry
Jaroslav Kudrna, TA - Math, Algebra I
Kateřina Červená, KAA - Creative Writing-Literary Lab.
Ivana Hromníková, KIA - Veterinary Course
Martin Polák, SXA - AP Chemistry Course
Rozálie Keilová, 1. A - Creative Writing-Literary Lab.
Zuzana Kubíková, 1. A - Biology Honors
Simona Dolejší, 1. A - Creative Writing-Literary Lab.
Barbora Bláhovcová, 1. A - Creative Writing-Literary Lab.
Hana Pašková, 1. A - Anatomy and Physiology Honors
Aneta Bělová, 1. A - Creative Writing-Literary Lab.
Ester Anna Soukupová, 1. A - Anatomy and Physiology Honors
Matěj Kárník, 2. B - International Relations
Helena Hadrbolcová, KIB - AP Psychology
Martin Benedikt, SXB - Anatomy and Physiology Honors
Nina Petříková, KAA - Earth and Space Science

Studentům bude poskytnuto stipendium MŠMT ve výši 4 000 Kč při ceně kurzu vyšší než 8 000 Kč, ve výši 2 500 Kč při ceně nižší, ve výši 6 500 Kč při ceně přesahující 16 000 Kč.

PhDr. Jana Tolletová