Dne 14. 9. 2019 byly v Praze slavnostně předány AP exams certifikáty těmto našim studentům:

AP Exams (May - June 2019)
Sedláková Václava, 2. A - AP Calculus AB
Křižanovský Jakub, 2. B - AP Computer Science A
Hlušičková Nicole, 3. B - AP Biology
Turečková Denisa, 3. A - AP Psychology
Polák Michal, sexta A - AP Physics 1
Chalupský Petr, sexta A - AP Calculus AB

Celá tato akce proběhla pod záštitou Akademie věd České republiky.

Dne 10.10.2019 zástupce ředitelky školy Mgr. Zbyněk Vastl a koordinátorky CTM Mgr. Komprdová a PhDr. Tolletová předali certifikáty CTM všem studentům, kteří úspěšně zakončili v červnu svoje studium, a AP certifikáty těm, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního předávání v Praze.

Jsou jimi:

Michal Polák - septima A, Nicole Hlušičková - 4. B,Veronika Klausová - 4. A,
Zuzana Burianová - 4. A, Denisa Turečková - 4. A, Nina Petříková - tercie A,
Petr Chalupský - septima A, Jakub Křižanovský - 3. B, Vendula Sedláková - 3. A,
Helena Hadrbolcová - kvarta B.


Od 1. 10. 2019 začíná zimní semestr pro tyto studenty:

Šnajdrová Eliška, 2. B - AP Psychology
Kiers Michelle, 2. B - World Cultures 1
Naar Vojtěch, 3. B - AP Calculus AB
Kuna Vojtěch, septima B – AP US Government & Politics
Hadrbolcová Helena, kvarta B – Great Minds in Science
Petříková Nina, kvarta A – Start with Creative Writing – JuniorLitLab
Čermák Ondřej, kvarta A – Start with Creative Writing – JuniorLitLab

Všichni tito studenti získali stipendium od MŠMT ve výši 4 000 Kč.

PhDr. Jana Tolletová


Zde jsou zkušenosti absolventů z roku 2018/19

Pro své studium jsem si vybrala kurz AP Biology. CTM mu poskytne online kurzy, kde student s pomocí svého lektora studuje daný obor. Někoho může odrazovat studium online, ze své vlastní zkušenosti však musím říci, že se jedná o velice efektivní cestu k porozumění látky. Sledujete videa, vypracováváte projekty a látku projednáváte se svým lektorem.

Každý, kdo chce dosáhnout nějakého cíle, si za ním musí jít, i když to znamená jisté vystoupení z komfortní zóny. CTM není výjimkou. AP zkoušky nepatří k těm nejsnadnějším, a proto ani cesta k nim se nedala považovat za procházku růžovým sadem. Ne všechny zkoušky jsou stejné obtížnosti, ale studium biologie vyžadovalo pravidelné brzké stávání či naopak ponocování, velice dobrý časový harmonogram a netřeba dodávat, že sem a tam se i ty slzy objevily. Odříkání se brzy stalo denním chlebem, protože ne vždy jste si mohli kvůli studiu dovolit věnovat se svým zájmům či se účastnit akce s kamarády.
Nelituji, že jsem se účastnila CTM kurzů. Je to velice cenná zkušenost, která se zajisté bude hodit i v nadcházejícím studiu. Teď jen počkat do července, kdy nám přijdou výsledky naší roční snahy.

Nicole Hlušičková, 3. B

Tento školní rok jsem se účastnila online kurzu od CTM. Vybrala jsme si AP Calculus AB. Kurz se mi líbil a hodně jsem se naučila. I když se občas zdál těžší, dalo se to zvládnout. Vyzkoušela jsem si učení online a jiný systém než náš. Bylo zajímavé učit se pouze v angličtině. Instruktorka byla moc milá a se vším mi pomohla. Závěrečné AP Exams byly náročné a vysilující, ale jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela a můžu z toho v buducnosti čerpat. Byla to výjimečná zkušenost, za kterou jsem hodně ráda, jelikož mi ukázala, čeho jsem schopná.

Václava Sedláková 2. A

Online kurz od CTM pro mě byl skvělou zkušeností. Pomohl mi nejen naučit se základy programování v Javě, ale také procvičit si angličtinu a naučit se lépe hospodařit s časem. Učivo bylo podáno jasně a srozumitelně a po celou dobu jsem navíc měl k dispozici lektora, kterému bych mohl napsat, kdybych čemukoliv nerozuměl. Celý kurz byl zakončený AP zkouškou v Praze, na kterou mě kurz velmi dobře připravil. Celkově byl kurz skvělý a rozhodně ho každému doporučuji.

Jakub Křižanovský, 2. B

Absolvovala jsem kurz Comprehensive science a můžu vám říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Na začátku jsem pochopitelně měla obavy, protože jsem nejmladší, kdo z naší školy kdy projekt od CTM dělal, a tak to bylo nové a nikdo mi o tom nic nemohl říct. A tak chci vám všem, kteří o CTM uvažujete, říct – jděte do toho! Je to perfektní příležitost naučit se nové věci, zdokonalit se v angličtině a rozvíjet se v oblasti, která vás zajímá. Lektor odepisoval téměř okamžitě, všechny otázky rád zodpověděl a vůbec mi moc pomáhal. Můj kurz pochopitelně nebyl zakončen AP zkouškou, takže mi zabral 3-4 hodiny týdně, možná se to takhle zdá jako dlouhá doba, ale vůbec to tak není, ono to dost utíká, protože pořád máte co dělat. Vyrábíte modely, dáváte agar do Petriho misek, pouštíte autíčko po nakloněné rovině a ani si nevšimnete, že jste nad tím vlastně strávili dvě hodiny, právě naopak. CTM se mi velmi líbilo a již teď jsem zaregistrovaná do dalšího kurzu.

Helena Hadrbolcová, tercie B

Ke studiu jsem si zvolila online kurz AP Psychology v domnění, že mi otevře dveře do světa opravdové psychologie. Počáteční obavy, že nezvládnu cizí jazyk, mne opustily, jakmile jsem se do studia pustila. Anglický jazyk používaný v učebnici a během lekcí byl nenáročný a naprosto srozumitelný. Během studia mne doprovázela milá a vstřícná lektorka, která mi poskytla pomoc, kdykoli bylo třeba. Studium bylo rozvrženo do dvou semestrů a vyžadovalo minimálně deset hodin učení týdně. Společně s běžnými povinnostmi do školy to bylo proto velice náročné, přesto jsem se na každou lekci psychologie těšila. Jako zakončení programu jsem skládala mezinárodní zkoušky z psychologie, na které jsem byla během kurzu připravena. Při zpětném ohlédnutí mohu říct, že jsem udělala jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. Kromě nespočetného množství nových informací jsem se také naučila sžít s cizím jazykem, uvažovat v něm a psát bez větších problémů delší texty. AP kurzy jsou obrovskou příležitostí pro začátek profesního oboru. Kdybych měla možnost, rozhodně bych neváhala a šla do toho znovu. Rozhodně bych program doporučila všem, kdo mají skutečný zájem studovat něco odborného a jsou ochotni obětovat pro studium dva semestry volného času.

Denisa Turečková, 3. A

CTM Online kurz kreativního psaní pro mě byla skvělá zkušenost. Kurz mi pomohl hlavně prohloubit a zdokonalit mé znalosti týkající se uměleckého zpracování textu. Přínosná pro mě byla zejména zpětná vazba od lektora. Díky ní jsem se naučila věnovat pozornost detailům, nad kterými bych se předtím nezamyslela. Nyní již vím, že v konečném výsledku hrají velmi důležitou roli. Během kurzu jsem si nejen procvičila a rozšířila svoji slovní zásobu, ale i osvojila nové způsoby, jakými angličtinu používat. Nově nabyté znalosti mi pomáhají zformulovat poutavý příběh jak v angličtině, tak i v češtině. Kurz se skládal z několika tematických kapitol, jejichž náplní byl obsáhlý a zajímavý výklad. Na základě tohoto výkladu jsem zpracovávala několik cvičení a následnou slohovou práci. Časová náročnost kurzu byla přiměřená, bez problémů se mi kurz podařilo skloubit s mým školním rozvrhem. A slovo závěrem? Tento kurz mohu doporučit všem, kteří se zajímají o angličtinu a literaturu a chtějí zdokonalit své tvůrčí schopnosti.

Zuzana Burianová 3. A

Letošní rok jsem měl příležitost se účastnit výukového programu AP Calculus AB od CTM. Ačkoliv jsem před začátkem výuky neměl žádné zkušenosti s derivacemi a integrály, pomohl mi tento kurz vše pochopit bez problémů. Součástí výuky bylo také mnoho příkladů k upevnění získaných vědomostí a zpětná vazba od zkušené koordinátorky. Vyučování probíhalo videoformou, proto byla jednou z největších výhod možnost zopakovat si již probranou látku. Videa taky lze kdykoliv posunout zpět v případě přeslechnutí a zlepšují tedy pochopení látky. V kurzu se probírala i témata, která přímo připravovala na těžší učivo, jako základy goniometrie či porozumění běžným grafům funkcí. Tato zkušenost pro mě byla velmi důležitá, jelikož jsem se nenaučil pouze látku probíranou, ale i jak pracovat s časem a také jak se správně učit. Celkově považuji kurz AP Calculus AB jako velmi užitečný nejen pro matematiky, ale i pro studenty se zájmem o přírodovědné vědy.

Petr Chalupský, SXA

Tento rok jsem se zúčastnil nového kurzu od CTM zaměřeného na středoškolskou fyziku. Kurz byl pro několik zájemců vytvářen těsně před výukou, objevilo se proto několik menších chyb (hlavně v gramatice) a zpoždění. Součástí kurzu byly lekce na různá témata, příklady na procvičení, experimenty, testy a také přístup na portál Thinkwell s dalšími příklady. V květnu jsem kurz zakončil AP zkouškou (předpokládám úspěšnou), bohužel se vyskytl jakýsi problém u autora a kurz nebyl před zkouškou zcela dokončen, musel jsem proto jednu kapitolu nastudovat jinde a zpětně už jsem se na ni nedíval. V porovnání s kurzem AP Calculus AB, který jsem dělal minulý rok, byla fyzika mnohem lépe vysvětlená a určitě bych ji doporučil spíše i těm, jejichž silnou stránkou fyzika není.

Michal Polák, sexta A

Ve školním roce 2018/2019 jsem se zúčastnila online kurzu od CTM zaměřeného na kreativní psaní. Z počátku jsem s registrací hodně váhala a zvažovala, jak náročné bude skloubit kurz se školou, ale kladné ohlasy účastníků z předešlých let mě nakonec přesvědčily. Kurz kreativního psaní patří k těm časově méně náročným, to však neznamená, že by nenabízel spoustu užitečných rad. Díky němu jsem se naučila posoudit důležitost jednotlivých částí textu a to, jak jimi autor komunikuje se čtenáři. Co se týče mé vlastní tvorby, lektor byl vždy ochotný pomoci z jazykové i umělecké stránky a jeho zpětná vazba mi umožňovala se zlepšovat. Celkově proto kurz hodnotím kladně a vřele bych ho doporučila všem studentům, které baví psát nebo si naopak chtějí k psaní anglických textů vytvořit vztah.

Veronika Klausová, 3. A

Můj první CTM kurz (Literature for Curious Minds Online) byl velice zábavný a moc jsem si ho užila. Můj učitel na mne byl velice milý a rád mi pomohl, když jsem potřebovala s něčím poradit. Úkoly byly velmi obohacující. Naučila jsem se díky nim spousty zajímavých a hlavně důležitých věcí jak v pravopisu, tak psaní obecně. Texty byly zajímavé a jednoduché na pochopení. Měla jsem i příležitost napsat si několik esejí na různá témata, což se stalo mou nejoblíbenější aktivitou. Celý kurz byl dobře organizovaný a strukturu se dalo lehce pochopit. Jsem velmi ráda, že mi bylo umožněno něco takového vyzkoušet.

Nina Petříková, sekunda A