Od 1. 10. 2018 zahajují studium online kurzů na vysokých školách v USA tito studenti, kteří prošli výběrovým řízením v květnu/červnu a kteří zároveň získali stipendium od MŠMT ve výši 5 000,- CZK. V říjnu se k nim přidala i Tereza Kubátová ze SPA.

Sedláková Václava, 2. A - AP Calculus AB
Křižanovský Jakub, 2. B - AP Computer Science A Online
Hlušičková Nicole, 3. B - AP Biology
Burianová Zuzana, 3. A - Advanced Creative Writing - Online Literary Lab
Klausová Veronika, 3. A - Advanced Creative Writing - Online Literary Lab
Turečková Denisa, 3. A AP Psychology Online
Hadrbolcová Helena, TB - Comprehensive Science 1 Online
Rubášová Michaela, OKB - World History Online
Petříková Nina, SA - Literature for Curious Minds Online
Polák Michal, SXA - AP Physics 1 Online
Chalupský Petr, SXA - AP Calculus AB
Kubátová Tereza, SPA - AP Chemistry Online

PhDr. Jana Tolletová


Jaké to je studovat v Americe

V létě jsem měl jedinečnou možnost navštívit Spojené státy. Tento pobyt mi umožnilo Centrum pro talentovanou mládež (CTM) a Center for Talented Youth (CTY-USA). Po dvou výběrových kolech, jež probíhala ve formě slohových prací psaných v angličtině, jsem vyhrál grant na studijní pobyt v USA, a tak jsem se mohl začít připravovat na cestu.

Čekalo mě zařizování víz, vybíraní kurzu a balení. Vybrat kurz nebylo úplně jednoduché, ale nakonec jsem se rozhodl pro organickou chemii. Zařizovat víza už bylo o něco málo těžší, jelikož studenti musí vyplňovat formuláře navíc. Naštěstí se vše vydařilo, a to jak formuláře, tak pohovor na ambasádě. A bylo na čase vyrazit.

Letěl jsem z Prahy do Toronta a z Toronta do Harrisburgu v Pensylvánii, odkud jsem se musel dopravit do Lancasteru. Tam probíhal třítýdenní kemp od CTY. Zde se sešlo 700 studentů převážně z Ameriky, ale také ze všech koutů světa. Během následujících dnů jsem si udělal mnoho kamarádů a zároveň si přivykl na zdejší kulturu. Našimi učiteli byli Ramu Mallarupu a jeho asistentka Shannon Zavetz. Třída se nacházela v univerzitní laboratoři, kde jsme strávili mnoho hodin a měli příležitost vyzkoušet si stavbu molekulových modelů.

Život v kampusu probíhal v mnohém jako ve škole. V průběhu týdne se chodilo do třídy a o víkendu bylo volno. Ubytovali nás na pěkně zařízených kolejích, kde se o nás starali „vedoucí chodby“. Každý kurz byl ubytován pospolu a měl svého vedoucího. Náš se jmenoval Alimou Wann, který nám vždy pomáhal a s nímž byla legrace.

Nevěnovali jsme se jenom škole, ale každé odpoledne jsme měli aktivity. Ty se různily od meditace, přes fotbal, po kopání do kýble. Na oslavu konce týdne se pořádaly diskotéky, ačkoliv se na nich zrovna moc netancovalo.

Neměl bych zapomenout na jídlo, jež bylo sice velmi chutné, ale o to méně zdravé. Dokonce byste zde našli samoobslužný automat na zmrzlinu nebo neustále doplňující se pizzu. Naštěstí se v jídelně nacházelo mnoho různých stánků a některé z nich měly i zdravou stravu. Ochutnal jsem tak jídla od gluten free po kosher. Mým častým cílem byl stánek s wrapy, kde si mě oblíbila jedna milá kuchařka, a tak se mi s ní nakonec podařilo i vyfotit.

Po třech nabitých týdnech jsme museli všichni psát post-test, který měl ukázat, kolik jsme se toho naučili. Mám-li zhodnotit svoje dojmy, tak mi tento kurz dal mnoho nejen v organické chemii, ale i v jazyce, a zároveň jsem získal spoustu přátel z různých zemí světa. Byla to skvělá zkušenost a doufám, že na tento zážitek nikdy nezapomenu.

Petr Chalupský, sexta A


Martin Herman je prezidentem American Fund of Czech and Slovak Leadership Studies v New Yorku (AFCSLS, www.afcsls.org), fondu amerických krajanů, který usiluje o co nejlepší úroveň vzdělání mladých lidí ve staré vlasti. Při své návštěvě v Česku zavítal dne 10. 10. 2018 na naše gymnázium, aby osobně pozdravil všechny studenty, kteří se během tří let zapojili do studia na univerzitách CTM v online kurzech v angličtině. Spolu s ním přijel i koordinátor CTM v Praze pan Áda Boček. Oba se zajímali zejména o zkušenosti těch, kteří již mají studium úspěšně za sebou, chtěli slyšet jejich připomínky a hodnocení, co jim studium dalo a co naopak postrádali. Seznámili nás s dalšími plány a výhledem do dalšího studijního roku. Rádi jsme od nich slyšeli, že jsme jednou z mála škol v Česku kromě několika prestižních pražských gymnázií, kde se studenti rozhodli v takovém počtu pro tuto moderní formu studia, jež skvěle doplňuje gymnaziální učivo a zároveň jim poskytuje výborný základ pro studium na vysokých školách nejen u nás, ale i v zahraničí.

PhDr. Jana Tolletová


Dne 3. 12. 2018 nám byl oficiálně udělen titul Partnerská škola Centra pro talentovanou mládež (https://www.ctm-academy.cz/partnerske-skoly-ctm), kterým jsou oceňovány vybrané školy, jež dlouhodobě  podporují větší počet svých studentů při studiu online kurzů v angličtině na školách CTY a CTM. Paní Jeanne Bočková, ředitelka CTM v Praze, nás ujistila, že nám i nadále budou poskytovat maximální péči, a zároveň potvrdila, že je naše škola zařazena do sekce Partnerské školy na webu CTM spolu s jinými prestižními školami v Česku i v zahraničí.

PhDr. Jana Tolletová