Výběrové řízení na naší škole proběhlo v květnu/červnu 2017. Ke studiu bylo doporučeno devět studentů, kteří si včasnou přihláškou zajistili stipendium MŠMT ve výši 5 000 Kč.

Adéla Kovářová, 2. A - Writing Non-fiction Online
Viktorie Hirschová, 2. A - Introduction to Film Studies Online
Markéta Rodová, 2. A - Anatomy and Physiology Honors Online         
Lucie Pergnerová, 3. B - Anatomy and Physiology Honors Online         
Lucie Rosenthalerová, 3. B - Creative Writing - Online Literary Lab
Michal Polák, kvinta A - AP Calculus AB Online
Tomáš Kovářík, septima A - Foundations of Programming Online
Nicole Johnová, septima A - AP Computer Science A
Martin Kraus, septima A - AP Computer Science A


Na základě velmi dobré práce a díky úspěšným studentům v rámci CTM (Centrum pro talentovanou mládež) bylo rozhodnuto poskytnout naší škole jedno stipendium ve výši 5,000 USD na třítýdenní studijní program v USA - CTY Summer Center for Talented Youth, Johns Hopkins University. Školní výběrové řízení bylo určeno pro studenty prvního a druhého ročníku (kvinty a sexty). Dne 26. 2. 2018 se 9 studentů ze tříd KIA, KIB, 1. A a 2. A zúčastnilo nejdůležitější  části školního kola. Jejich úkolem bylo napsat esej v angličtině na dané téma v rozsahu 500 slov a bez slovníku. Práci museli odevzdat za 60 minut. Výběrová komise ve složení Mgr. Petra Komprdová, PhDr. Jana Tolletová a Mgr. Andrew Tollet, B. A., M. Litt. (ZČU v Plzni) nominovala do závěrečné soutěže Michala Poláka z KIA, Václavu Sedlákovou z 1. A a Petra Chalupského z KIA. Dne 12. 3. 2018 bude CTM v Praze vybírat po vyhodnocení eseje v angličtině v rozsahu 1 000 slov v limitu 120 minut toho nejlepšího z nich, který si dle vlastního výběru zvolí letní třítýdenní kurz z katalogu CTM Summer 2018. Získané stipendium pokryje cenu kurzu a pobyt v USA. Student se bude muset rovněž podílet, a to financováním cestovních nákladů. Budeme držet palce.

PhDr. Jana Tolletová


Dne 24. 3. 2018 od 15:00 do 17:00 psali esej v anglickém jazyce obsahující 1 000 slov. Téma eseje bylo určeno Centrem pro talentovanou mládež. Na základě vyhodnocení těchto esejí dané stipendium získal Petr Chalupský - více zde. Tímto mu velmi gratulujeme a přejeme mu mnoho zážitků, získaných zkušeností a samozřejmě mnoho dalších úspěchů. A také… šťastnou cestu.

Mgr. Petra Komprdová


Jak jistě všichni víte, naše škola již od roku 2015 velmi úspěšně spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež https://www.mgplzen.cz/informace-o-skole/johns-hopkins-cty-online. Ve školním roce 2016/2017 pět našich studentů velice úspěšně absolvovalo online kurzy a z nich tři studenti i AP testy. V letošním školním roce se do kurzů, které zatím stále probíhají, přihlásilo studentů devět. Díky velmi úspěšné spolupráci v letošním roce získal jeden student stipendium ve výši 5,000 USD na třítýdenní studijní program v USA - CTY Summer Center for Talented Youth, Johns Hopkins University.

Vzhledem k tomu, že zapisování do kurzů pro školní rok 2018/2019 začne v polovině května 2018 (budete včas informováni a ti co se zapíší včas dostanou podporu od státu 5000 Kč), zajistili jsme vám možnost konzultace s tím nejpovolanějším, panem Adou Bočkem, koordinátorem CTM pro školy. Pan Boček se dostaví 23. 4. 2018 na třídní schůzky do prim a sekund (i tito studenti se mohou těchto kurzů účastnit https://www.ctm-academy.cz/online/prirodni-vedy). Od 17:00 h pak bude pan Boček k dispozici ve sborovně školy, jak pro rodiče, tak pro naše zletilé studenty, k individuálním konzultacím. https://www.ctm-academy.cz/online

Mgr. Petra Komprdová


Ve dnech 17. 9. a 1. 10. 2018 předala ředitelka školy Ing. Matějková CTM certifikáty sedmi úspěšným studentům, kteří v červnu ukončili studium CTM Online kurzů - studium odborných předmětů v angličtině - a to v matematice, anatomii, filmové vědě, angličtině a informatice. Jsou jimi Viktorie Hirschová (3. A), Markéta Rodová (3. A), Adéla Kovářová (3. A), Tomáš Kovářík (OKA), Lucie Rosenthalerová (4. B), Lucie Pergnerová (4. B). Michal Polák ze SXA navíc absolvoval mezinárodní AP zkoušku z matematiky s vynikajícím výsledkem a zařadil se k těm nejúspěšnějším v celosvětovém měřítku.

PhDr. Jana Tolletová