V tomto školním roce jsme se konečně do tohoto studia poprvé zapojili. Naši studenti úspěšně ukončili studium v letním semestru buď závěrečnou zkouškou, anebo AP testy, a to s nejlepším možným výsledkem, známkou 5. Za úspěšné absolvování se jim dostane i finanční odměny od Společnosti Masarykova gymnázia.

Andrea Burianová, 2. B - AP Psychology Online
Miroslava Novoveská, sexta B - AP Chemistry Online
Pavlína Hudcová, septima B - Geometry Honors Online
Vít Beran, septima B - AP Physics 2
Michaela Rubášová, sexta B - Global Studies - International Relations Online


Jeden rok s AP kurzem

AP (Advanced Placement) je americký výukový program vytvořený společností CollegeBoard, která nabízí v rámci výuky v USA nadstavbové kurzy. Ty zpravidla poskytují roční výuku v daném předmětu na vyšší úrovni, často prvního ročníku americké college. Tento vzdělávací proces se však dá podstoupit dálkově již i u nás v České republice. V podobě AP kurzů zajišťovaných univerzitami v USA a českou CTM (Centrum pro talentovanou mládež).

Já osobně jsem se rozhodl studovat dálkově kurz AP Physics II pod univerzitou Johna Hopkinse v Baltimoru. Kurz obsahuje celý přehled středoškolské fyziky, ve srovnání s výukou na našem gymnáziu se však jedná o vysokou nadstavbu. Jako student jsem musel plnit všechny typické povinnosti, studovat z učebnic, dělat domácí úkoly, vypracovávat laboratorní práce a samozřejmě též psát souhrnné testy. Tyto všechny dokumenty bylo třeba posílat svému instruktorovi, vše samozřejmě v angličtině. Kurz též nabízí možnost online diskuzí, jestli se jich však budete účastnit, je jen na vás.

AP projekt je v květnu pak uzavírán AP zkouškami. Zpravidla studenti skládají zkoušku ke kurzu, který studovali. Já osobně jsem skládal zkoušku Physics C Magnetism & Electricity, která sice nespadá pod můj kurz, ale obsahuje témata, které jsem v rámci kurzu absolvoval. Písmeno C pak značí, že zkouška je vyšší obtížnosti, tkz. "calculus based", tedy obsahující vyšší matematiku. Dále jsem skládal zkoušku Calculus BC. Výsledky takových zkoušek se člověk dozví až o dva měsíce později a obdržené certifikáty jsou respektovány po celém světě, i když největší význam pro další studium mají zejména v USA (počítají se jako kredity, ušetří školné apod.)

Já jsem se na kurzu naučil zejména technické (fyzikální) angličtině, což je něco, čeho si velmi cením. Po odborné stránce jsem se nejvíce naučil z oblasti optiky a moderní fyziky. Též stíhat studium spolu s gymnáziem a celou řadou dalších soutěží nebyl vůbec jednoduchý úkol. Byl jsem však tak nucen zlepšit svůj time management, což je opět další věc, proč se kurz vyplatí studovat. Nyní něco k negativům, kurz je velmi drahý, a člověk si musí hradit prakticky vše - učebnice, laboratorní náčiní a dokonce bonusové výukové materiály. Též samotné AP zkoušky jsou velmi drahé, je vidět, že CollegeBoard je vysoce komerční instituce obchodující se vzděláním.

Osobně však zastávám názor, že investovat do vzdělání se vyplatí, člověk si ho pak více váží. Pokud se tedy chcete zlepšit v oborové angličtině (a angličtině obecně), chcete prohloubit své znalosti a okusit atmosféru amerického vzdělávacího systému, pak Vám mohu AP kurzy jedině doporučit.

Vít Beran, septima B

CTMOnline kurzy mohou na první pohled vypadat dost děsivě – látka na vysokoškolské úrovni, psaní testů za každou lekcí, velké pololetní práce a projekty a to vše v té ne zrovna nejjednodušší angličtině. Zpětně ale mohu říct, že jsem se nemusela ničeho bát, spíš naopak. Od svého kurzu geometrie od Florida Virtual School jsem čekala nadstavbu, která by mi pomohla v budoucím studiu. Nejlépe bych ale mojí zkušenost nazvala opakováním – sem tam pár věcí navíc, ale hlavně jen shrnutí a spojování už známých věcí do souvislostí, což samozřejmě taky není na škodu, už jen díky terminologii, kterou si rozšíříte slovník. Rozhodně se ale nejednalo o nějakou stresovou záležitost, tempo kurzu nebylo nijak závratné, lektoři byli hodní a ochotní vždy poradit a v případě špatné známky z testu nebyl problém si ho zopakovat. Určitě bych kurzy doporučila všem, kteří třeba plánují studium v zahraničí a chtějí mít v oboru alespoň nějaký ten jazykový základ.

Pavlína Hudcová, septima B

Ve školním roce 2016/17 jsem se zúčastnila kurzu AP Chemistry od společnosti GPA. Tento kurz shrnoval témata obecné chemie a z části se věnoval i chemii fyzikální a organické. Rozšiřoval témata jen letmo či vůbec probíraná ve škole, jako je rychlost chemických reakcí, rovnováhy (včetně pH…), osmotický tlak, difúzi či kryoskopii a ebulioskopii. A právě tyto kapitoly jsem ocenila nejvíce. Kurs vyučoval podle knihy AP Chemistry od R. Changa a K. A. Goldsbyho, která je podle mého názoru velmi dobře zpracovaná a látka se z ní dá perfektně pochopit. Cílem kurzu je příprava na mezinárodně uznávanou AP zkoušku, která se koná na začátku května. Náplní kurzu však nebyly jen příklady a laborky, jak by se u tohoto předmětu dalo očekávat, ale také psaní různých zamyšlení nad praktickým využitím právě probírané látky, a projekty, které měly pokaždé jinou podobu - esej, prezentace, online plakáty… Celý kurz byl na druhou stranu ale značně časově náročný a musela jsem mu obětovat většinu víkendů.

Miroslava Novoveská, sexta B

Online kurzu AP Psychology od Florida Virtual School jsem se chtěla zúčastnit proto, abych prohloubila své znalosti v daném oboru a dostala se do styku s odbornou angličtinou. Také jsem chtěla zjistit, zda budu schopna věnovat tolik svého volného času studiu, esejím a testům. 

Náplň kurzu mě velmi zaujala a studium psychologie se pro mě stalo spíše zábavou, protože na rozdíl od ZSV ve škole se tento kurz se zaměřoval i na biologickou perspektivu a vše bylo vždy velmi dobře vysvětleno na praktických situacích ze života. Tím pádem byla látka srozumitelná, pochopitelná a díky uvedeným příkladům a úkolům i dobře zapamatovatelná. A jelikož bych někdy v budoucnu byla ráda klinickou psycholožkou, tak mě nejvíce potěšily obsáhlé kapitoly o terapiích a psychických poruchách.

Kurzu jsem věnovala poměrně dost času (cca 15 hodin týdně, z toho většinu tvořil víkend), ale trávila jsem ten čas takto ráda, protože mě to opravdu bavilo a zajímalo. Navíc mi bylo umožněno komunikovat s velmi ochotnými a milými lidmi, což studium také zpříjemnilo. Má lektorka byla vždy nápomocná, tolerantní a trpělivá a o studentech, se kterými jsem kvůli úkolům spolupracovala, musím říct to samé.

Za sebe mohu kurz jedině doporučit a jsem ráda, že jsem měla tu možnost se něčeho takového zúčastnit.

Andrea Burianová, 2. B


Předání certifikátu nejúspěšnějším studentkám CTM kurzů

Dne 5. 2. 2018 byly v ředitelně Masarykova gymnázia našim dvěma studentkám Andree Burianové (3. B) a Miroslavě Novoveské (SPB) slavnostně předány certifikáty nadace RSJ k poskytnutí prospěchového stipendia za výborné výsledky v AP zkoušce 2017. Toto stipendium zaplatí v plné výši děvčatům poplatky za AP zkoušku, kterou absolvovaly po ukončení svého studia kurzů Centra pro talentovanou mládež (CTM). Toto stipendium bylo dívkám přiděleno za vynikající výsledky jak ve studiu vybraných kurzů, tak při absolvování AP zkoušek. Vše zvládly s nejlepšími výsledky. Děvčatům přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich studiu.

Mgr. Petra Komprdová, PhDr. Jana Tolletová