Seminář je určen studentům od tercie, kteří se od primy učí anglicky a německy, a neměli tudíž možnost se začít učit francouzsky.

Výuka je přizpůsobena zájmům a schopnostem žáků, hravou formou se seznámí s francouzským jazykem, naučí se reagovat na mluvené slovo a seznámí se se základní slovní zásobou, která se týká jejich bezprostředního okolí. V rámci jednotlivých lekcí žáci pracují na různých výtvarných a dramatických úkolech.
Kromě jazyka se seznámí s francouzskou kulturou, s institucemi, které francouzštinu propagují, kulturními akcemi v Plzeňském kraji a navštíví Alliance française de Plzeň a její frankofonní knihovnu.

Návaznost ve výuce je zajištěna i na vyšším stupni gymnázia v rámci volitelných seminářů.

Mgr. Eliška Fajtová