Tento seminář je určen začátečníkům, kteří se chtějí naučit další světový jazyk.

Pro dobré zvládnutí jazyka je nezbytné položit pevné základy, proto neslibujeme žádnou procházku růžovým sadem, ale pernou a poctivou práci, která určitě přinese své ovoce, nebo se 

  • naučíte používat jiné písmo (azbuku),
  • budete schopni se bavit na určité téma (o běžných životních problémech, o sportovních či kulturních zážitcích apod.),
  • seznámíte se s ruskými spisovateli,
  • s ruskými městy,
  • zvyky
  • a s Ruskem jako takovým. 

Své znalosti si můžete dále prohlubovat v rámci jednoletého semináře ve 4. ročníku či oktávě.

Používané učebnice:
Klass!, 1. a 2. díl

Plány do budoucna:
Po určité době besedy s rodilými mluvčími, organizování zahraničních exkurzí do Petrohradu, popř. Moskvy .

Vše záleží pouze na vás, pokud budete mít chu a zájem se naučit něčemu novému, my jsme připraveny!

Mgr. Lenka Holubová
PhDr. Irena Popelová