Seminář vede německý(á) lektor(ka).

Náplní semináře je komplexní příprava vedoucí k dosažení požadovaných schopností v oblasti porozumění psanému textu, poslechu s porozuměním a tvorby slohového útvaru “Erörterung“ - práce s texty, filologická příprava, hledání logických souvislostí, práce s grafy, tabulkami, přehledy a jejich interpretace, vyjadřování vlastního názoru, tvorba kritického pohledu na text aj.

Požadavky: návaznost na účast v dobrovolném semináři během 3. ročníku a septimy, aktivní přístup, plnění zadání lektora, včetně domácí přípravy.