Jednoletý seminář pro 2.-4. ročníky a sexty-oktávy

Seminář je volitelný pro všechny studenty bez ohledu na to, jaký mají hlavní jazyk.

Náplň:

  • Rozšíření slovní zásoby a její praktické využití.
  • Situační dialogy.
  • Stylistická cvičení.
  • Poslechy a jejich zpracovaní.
  • Žáci pracují s autentickými materiály v podobě tištěných materiálů a zvukových nahrávek.

Učebnice:
Vocabulaire progresif du francais
Nakladatelství CLE International, Paříž 1999, ISBN 209 033876-8

Mgr. Eliška Fajtová