Seminář bude sloužit jako nástavba běžné výuky anglického jazyka. Jde o rozšiřující a nestandartní aktivity v angličtině. Studenti budou sehrávat různé scénky, mohou secvičovat divadlo, kreativně tvořit vlastní, hrát anglické deskové hry, pracovat s on-line a video zdroji v mnohem větší míře než v běžných hodinách, pracovat na různých projektech a rozšiřovat si kulturní rozhled o anglicky mluvících zemích po celém světě.

Cílem tohoto semináře je „rozpohybovat“ studenty v angličtině, zapojit jejich fantazii, tvořivost a vůbec celkově aktivovat anglický jazyk poslechově, vizuálně a kinesteticky.

Účelem semináře je v uvolněné atmosféře, bez tlaků a stresu aktivovat a rozšiřovat schopnosti a dovednosti studentů, které získají v běžných hodinách anglického jazyka a aplikovat je v praxi.  Studenti by se ve větší míře měli bavit angličtinou tak, aby se stala automatickou součástí jejich kreativního myšlení.

Mgr. Monika Babčaníková