Dne 23. února 2023 se ve Valdštejnském paláci uskutečnil seminář hovořící o zločinech komunismu, na který jsme já, David Tran z kvinty A, David Pop a Štěpán Smatana z 2. A vyrazili. Společně s námi jely ještě moje tři spolužačky Zuzana Havlová, Petra Bělohubá a Terezie Hodková. Seminář se po 2 letech distančního působení vrátil konečně zase do paláce.

Seminář jako takový probíhal od 9:00 v Hlavním sále Senátu PČR, tudíž jsme měli možnost se alespoň částečně podívat do jedné ze dvou komor Parlamentu České republiky. Palác je vystavěný v gotickém slohu, samotný Hlavní sál je moc hezky vyzdobený, dominantou sálu je nejspíše stropní freska zobrazující boha války Marta na voze taženém čtyřmi koňmi.

Akce byla pořádána Mladými demokraty ve spolupráci s místopředsedou Senátu PČR Tomášem Czerninem a Muzeem paměti XX. století k připomenutí událostí 25. února 1948 a následných čtyř desítek let totality. Seminář byl zahájen úvodním slovem senátora Ing. Tomáše Czernina, který svým slovem přivítal nejen hosty, ale tedy i nás, posluchače.

Dále už následovaly příspěvky jednotlivých panelistů. Jako první dostal slovo historik a ředitel Muzea paměti XX. století PhDr. Jan Kalous, Ph.D., který nám povídal do hloubky o samotném únorovém puči. Po něm vystoupil historik z Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Petr Blažek, Ph.D., který nám zase přiblížil osudy, jak i sebe nazval student Jan Zajíc, živých pochodní. Pověděl nám o původu této tradice a také o méně známých osobách, které se zapálily, například z Polska nebo ze Sovětského svazu. 

Pak vystoupil ukrajinista a historik Mgr. David Svoboda, Ph.D., jehož vystoupení bylo přinejmenším velmi živé, jelikož sám pan Svoboda je pravděpodobně velice temperamentní člověk. Vzhledem ke svému zaměření a také ročnímu výročí ruské války na Ukrajině nám povídal právě o tomto tématu a uvedl některé události do souvislostí. Jako poslední nám povídali publicista Ing. Lubomír Vejražka, který se ve svých knihách věnuje osudům politických vězňů a jejich příbuzným, a paní Věra Pytlíčková, která je dcera právě jednoho z takových uvězněných. Povídala nám o tom, jak jejího otce zavřeli proto, že byl vysoko postaveným skautem, a o tom, jak to na ni a jejího bratra působilo, až nám z toho běhal všem mráz po zádech.

Po výstupech panelistů nastala krátká pauza na kávu, při které mohli diváci osobně přijít za vystupujícími a popovídat si s nimi. Na příklad paní Pytlíčková byla moc sympatická a musím říct, že je to velmi silná žena obzvlášť i proto, že o tom dokáže takhle otevřeně mluvit před takovým publikem. Po pauze následovalo promítání dokumentu „The Soviet story“, který se mi moc líbil, jelikož v něm bylo mnoho zajímavých informací, obsahoval však relativně drsné záběry, které by nemusely být všem úplně příjemné. 

Akci jsme si všichni užili a dozvěděli jsme se nové věci o zločinech nejen komunismu, ale o zločinech totalitních režimů celkově. 

Tereza Zímová, 4. A