Ve čtvrtek 24. 2. 2022 se 32 studentů vyššího stupně našeho gymnázia zúčastnilo online semináře Zločiny komunismu, který pořádal spolek Mladí demokraté ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století a pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR. 

Seminář se konal od 9.00 do 13.00 hodin a v panelu vystoupili:
Ing. Tomáš Czernin, senátor PČR PhDr. Jan Kalous, Ph.D., historik, Muzeum paměti XX. století doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik, Historický ústav AV ČR PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik, Ústav pro studium totalitních režimů Mgr. David Svoboda, Ph.D. historik, Ústav pro studium totalitních režimů.

Po příspěvcích následovala diskuse a promítání dokumentárního filmu The Soviet Story – Příběh Rudého zla od lotyšského autora a režiséra Edvina Snorea.

Všichni zúčastnění studenti hodnotili seminář velmi kladně, zvláště pak ocenili, že panelisté, zejména David Svoboda, pohotově a erudovaně reagovali na aktuální dění a komentovali ruskou invazi na Ukrajinu. Některá zhodnocení semináře od našich studentů si ostatně můžete přečíst.

Mgr. Martina Walterová

Pozvánka