Po prázdninách a prvním organizačním dni jsme se hned v pátek 2. 9. 2022 vypravili na exkurzi do Německa, konkrétně do sousední spolkové země Bavorska. Skupinu tvořili žáci tříd 4. B, 4. A, SPB a SXB v doprovodu vyučujících německého jazyka paní Wagnerové, paní Míškové a pana Švarce. Od školy jsme odjížděli v brzkých ranních hodinách a přes Rozvadov pokračovali na první zastávku naší trasy.

Tou bylo starobylé biskupské město Bamberg, jehož centrum je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ve Franckém Římě, jak se městu přezdívá, žije necelých 80 tisíc obyvatel a nachází se zde i univerzita. Nás však zajímalo nejvíce právě historické jádro s celou řadou pamětihodností. Během prohlídky nejvíce zaujala Stará radnice, která je vystavěna přímo na řece Regnitz a tvoří tak symbolické pomezí mezi biskupskou a měšťanskou zónou. Za zmínku jistě stojí také růžová zahrada u Nové rezidence nebo Bamberský dóm - Katedrála svatého Petra a svatého Jiří. Následné volno každý strávil po svém, nejčastěji obědem či nákupem suvenýrů. Poté už nás čekal přesun do přibližně stejně velkého a taktéž univerzitního města Bayreuth. Toto sídlo ležící na řece Červený Mohan je dnes hlavním centrem vládního obvodu Horní Franky a jako první jsme zde navštívili komplex zahrad Eremitage, ve kterém trávila svůj volný čas místní šlechta.

Z historického hlediska je Bayreuth spojen zejména s osobou komponisty světového formátu Richarda Wagnera, každoročně se zde koná hudební festival připomínající jeho dílo. Po stopách lipského rodáka ostatně vedla i naše procházka, kdy jsme se postupně zastavili například u vily, kde žil nebo u divadla, které nechal postavit přesně podle svých představ a považoval ho za naprosto ideální. Závěrem dne jsme opět dostali rozchod, při kterém jsme si důkladně prohlédli náměstí a přilehlé uličky, nasáli místní jedinečnou atmosféru či třeba poseděli v některé z mnoha zdejších kaváren. Pak následovala cesta domů, která po příjemně stráveném dni rychle utíkala. Kromě vyučujících patří závěrem poděkování i průvodci panu Kourovi, který měl na starosti program zájezdu a celý den nás poctivě zásoboval nepřeberným množstvím zajímavých informací a kuriozit. 

Filip Umner, 4. B