Dne 8. června 2022 se 1. B vypravila do Prahy, konkrétně na prohlídku Muzea Karlova mostu spojenou s plavbou pražskými Benátkami. Počasí nám více než přálo, proto ani nevadilo, že jsme asi půl hodiny čekali, než program začal. Mezitím jsme se prošli po památce, kudy kráčely dějiny, a zastavili se u místa, odkud byl do Vltavy roku 1393 svržen zřejmě polomrtvý Jan Nepomucký.

Poté následovala hodinová plavba historickou lodí. Náš kapitán-průvodce se ujal slova a ukázal nám významné dominanty, které lze z paluby lodi vidět - např. Rudolfinum, Národní divadlo, metronom, plovárnu (známou z pořadů Marka Ebena), Strakovu akademii, Sovovy mlýny, Petřín… Leccos jsme se dozvěděli i o Juditině mostě - předchůdci Karlova. Lodivod nám na fotografiích ukázal následky některých ničivých povodní. Propluli jsme malebnou Kampou a strouhou Čertovkou a zahlédli na mlýnském kole Velkopřevorského mlýna vodníka Kabourka.

Po příjemně stráveném čase na palubě lodi jsme vstoupili do prostor muzea, v němž nás sympatická paní průvodkyně seznámila s historií rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Toto původně špitální bratrstvo založila ve 13. století sv. Anežka Česká. Zhlédli jsme i modely obou mostů, zazněly také informace o jejich stavbě. Jeden sál byl věnován expozici středověkého stavitelství. Neméně zajímavý výklad se týkal i samotného Otce vlasti, jeho manželek a dalších členů lucemburské dynastie. 
Na závěr exkurze jsme se vydali spletitými uličkami na Staroměstské náměstí a připomněli si zde některé významné události našich dějin - např. staroměstskou exekuci. Další naše kroky vedly kolem Obecního domu na Václavské náměstí, kde jsme se mohli konečně občerstvit.

Návštěva Prahy se stala vítaným zpestřením konce školního roku.

Mgr. Blanka Mervartová