Dne 18. října 2022 se třídy kvarta A a kvarta B vypravily do přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni na speciální (premiérové) promítání dokumentárního filmu režiséra Olivera Maliny Morgensterna „Příběhy vlastenců“. Tento dokument připomněl hrdinský čin parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše - odstranění zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.

Šedesátiminutový film však mapuje nejen tuto úspěšnou operaci československého odboje, ale také osudy bohužel dosud málo známých hrdinů - českých odbojářů a jejich rodinných příslušníků, kteří parašutistům pomáhali. Nemálo těchto statečných lidí se našlo také v našem plzeňském regionu. Velký dojem učinily na naše kvartány určitě příběhy jejich tehdejších vrstevníků. Také je za účast na atentátu, jak tento čin nazývali nacisté, stihl stejně nemilosrdný trest jako jejich rodiče, poprava.

Po shlédnutí dokumentu následovala diskuse a beseda s paní Ivetou Irvingovou, dcerou genmjr. Jana Romana Irvinga, příslušníka slavné 311. československé bombardovací peruti RAF, Ladislavem Vitíkem, který se věnuje historii letectví a rovněž je odborníkem na historické vysílačky, vysílače a dálkový poslech a také s panem magistrem Jaroslavem Tolarem z Nepomuku, kde se v Městském muzeu nachází stálá expozice věnovaná vzdušným bojům za 2. světové války nad Protektorátem Čechy a Morava a věnuje se hlavně sestřelení bombardéru B-24 Liberator.

Mgr. Martina Walterová