Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme se společně vydali na dějepisnou exkurzi do Prahy. Našimi dvěma cíli byly Pečkárna a kostel sv. Cyrila a Metoděje s kryptou. Nejprve jsme navštívili Pečkárnu, kde se nás chopil pan průvodce a odvedl nás do tzv. „biografu“, kde nás posadil po třech do dřevěných lavic, kde za protektorátu čekali na výslech, často spojený s mučením, odbojáři a čeští vlastenci. Výklad doplňovala výstava, při které jsme si mohli prohlédnout doprovodné dokumenty, fotografie, mučící předměty a cely. Všem nám při tom běhal mráz po zádech.

 

Poté jsme dostali pauzu na oběd, kterou jsme každý využili po svém, a v domluvený čas jsme se znovu sešli.

Tentokrát jsme zamířili ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se schovávali českoslovenští parašutisté po úspěšně provedeném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. S panem průvodcem jsme zamířili do podzemní krypty, kde jsme si mohli prohlédnout busty všech sedmi hrdinů, stopy po střelbě na zdech, dokonce i krvavou skvrnu po jednom z nich. Doléhala na nás atmosféra toho místa, se zájmem jsme si kryptu prohlíželi a přemítali o celé události. Pak jsme se ještě mohli podívat přímo do prostor kostela. Vše nám bylo povědomé díky filmu Anthropoid, který jsme loni před Vánoci zhlédli. Po prohlídce jsme se vydali zpátky na nádraží a v odpoledních hodinách jsme dorazili do Plzně. Myslím, že nám všem se exkurze moc líbila, protože nám přinesla bližší pohled na celou událost, byla poučná a zanechala v každém z nás hluboký dojem.

Tereza Kešnerová, oktáva B