Dne 7. 9. 2022 se naše třída OKB a část třídy 3. A zúčastnila interaktivní přednášky. Tématem první poloviny semináře bylo představit našim třídám Západosaskou vysokou školu Cvikov pomocí interaktivní prezentace. Ta zahrnovala vědomostní otázky o sousedním Německu, obrázky univerzity a možnost vyjádření našeho názoru hlasováním.

Druhá polovina byla věnována motivačnímu dopisu. Každý student obdržel pracovní listy a ve skupinách se poté řešila problematika motivačního dopisu. Největším podnětem pro práci a pozornost byl fakt, že několika lidem bude umožněno vysokou školu v Sasku navštívit během podzimních prázdnin. Každý má možnost si nacvičený dopis zkusit napsat a nejlepší budou odměněni týdenním pobytem na německé vysoké škole a možností účastnit se jejího vysokoškolského života.

Anna Martínková, oktáva B