Ve dnech 4.-7. října 2022 se uskutečnil výměnný pobyt sekundánů se studenty z německého městečka Straubing.

Pro žáky byl připraven pestrý program. Po příjezdu proběhlo přivítání a seznámení žáků se svým partnerem. Následovala prohlídka školy a vyplnění Plzeňského kvízu na náměstí Republiky. Poté se skupina vydala na prohlídku Plzeňského pivovaru v čele s paní učitelkou Míškovou. Zbývalo už pouze vyzvednutí dětí rodiči a ubytování studentů. Ve středu žáci zavítali do Science Center Techmania a užili si spoustu zábavy. Byl pro ně připraven také film „Dream Back“, který mohli sledovat s 3D brýlemi. Po obědě vyrazili na bowling do Papírny. Ve čtvrtek jeli vlakem do centra Prahy. Zde navštívili spoustu pražských památek jako například Staroměstský orloj, Karlův most nebo zeď Johna Lennona. Nenechali si ujít ani plavbu po řece Vltavě a Muzeum Karlova mostu.

V pátek je čekalo už jen malé nahlédnutí do hodiny hudební výchovy a angličtiny, prohlídka Plzeňského historického podzemí a odjezd výměnných studentů domů.

Tereza Šaňková, sekunda A