Ve dnech 7. až 11. října nás přijeli navštívit výměnní studenti z Regensburgu. Poprvé jsme se setkali v pondělí po jedné hodině odpolední na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Sami jsme si vybrali výměnného studenta, se kterým budeme tento týden sdílet náš domov. Společně jsme šli odložit zavazadla našich nových kamarádů a poté na oběd. S plnými břichy jsme došli na náměstí, kde začala prohlídka po Plzni, při které jsme se i my dozvěděli něco nového. Také jsme dostali za úkol v česko-německých dvojicích vyplnit pracovní list týkající se plzeňského náměstí a dokonce jsme si i zahráli tichou poštu. Ke konci dne nám nezbývalo než se rozejít domů do rodin.

 

V úterý nás čekala návštěva našeho hlavního města, Prahy. Příjemný mladý průvodce nás seznámil s historickým pražským centrem a památkami. Jeho poutavé vyprávění přerušoval jen déšť.Užili jsme si také plavbu po Vltavě doplněnou o obrázky, které ukazoval kormidelník. A pak už jen hurá vlakem zpět do Plzně a věnovat se individuálnímu programu v rodinách.

Středu jsme začali návštěvou školy. Studenti z Regensburgu se zúčastnili našich hodin angličtiny a němčiny a dokonce se mohli i zapojit. Následovala prohlídka Pivovarského muzea a podzemí, kde jsme se rozdělili na německou a českou polovinu. Po pauze na oběd jsme ještě navštívili Plzeňský pivovar, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o výrobě piva. Dnes jsme měli asi nejdelší individuální program, protože jsme se nevzdálili z našeho domovského města.

Cílem čtvrtečního výletu byl Karlštejn. Vlakem a pěšky jsme se přesunuli na hrad a zde vyslechli prohlídku v němčině či češtině. Průvodci nám ukázali i kapli sv. Kříže, kde jsme užasli nad krásou jejích prostor. Obohacení o mnohá fakta české historie i historie hradu samotného jsme se po obědě vrátili zpět do Plzně.

Pátek, poslední den našeho společně stráveného času v Plzni, jsme začali uložením kufrů ve škole. Následovala prohlídka Brummelova domu v Plzni, jednoho z architektonických děl Adolfa Loose. Poté už nám nezbylo než společně naposledy poobědvat, vyzvednout kufry a doprovodit německé kamarády na nádraží. Tam nastalo před odjezdem autobusu hromadné loučení, objímání a mávání při odjezdu našich hostů zpět do Regensburgu.

Veronika Janů, sexta A