V úterý 10. 10. nejméně 7 z nás potěšilo dřívější ukončení výuky, ale to ještě nebylo vše, kromě zkrácení vyučování nás těšilo setkání s našimi „austausch“ přáteli.

Vlak německé strany měl naneštěstí zpoždění třech hodin, tak jsme se na chvíli zabavili. Před školou jsme se sešli kolem 14:30 a pak se vydali na nádraží. Zahraniční kamarády jsme si přidělili krátce nato a seznamování mohlo začít.

Upřímně, většina z nás se dorozumívala anglicky, ale snaha o němčinu zde byla zajisté též. Ještě jsme hráli seznamovací hry a prováděli aktivity na náměstí, tzv. městskou rallye, a pak jsme zahájili individuální program v rodinách. Někdo jen vyzvídal, někdo preferoval společenské hry.

...

Hned další den jsme podnikli celodenní výlet do hlavního města Prahy. Zhlédli jsme velkou spoustu památek a muzeí, nejvíce mě zaujala plavba na lodi. Vltava vypadala z kajuty lodi úplně jinak. Ohromil nás i Chrám Sv. Víta.

...

Čtvrtek byl spíše klidným dnem. Dopoledne jsme strávili v Techmánii a odpoledne v klášteře Plasy. Malá skupinka z nás si udělala i výlet do aquaparku Beroun.

...

Poslední den měli naši němečtí kamarádi možnost účastnit se hudební výchovy. Po vyučování jsme se vydali do Pivovarského muzea, kde jsme se zúčastnili německé nebo české prohlídky. Po obědě nás čekala nejhorší část výměny - rozloučení - s našimi novými přáteli. Mnozí z nás by nejradši jeli s nimi. Po odjezdu Němců se někteří z nás neubránili slzám.

Myslíme si, že jsme si výměnný pobyt moc užili. Děkujeme pedagogům i všem účastníkům. Těšíme se na červen.

Tereza Temniaková a Barbora Křišťanová, sekunda A