V úterý 19. 10. 2021 uspořádala předmětová komise tělesné výchovy pro studenty nižšího stupně gymnázia turnaj ve vybíjené, který se započítává do Celoškolní sportovní soutěže.

Zúčastnily se všechny třídy kromě kvarty A, která tým složený z pěti dívek a pěti chlapců nesestavila. Vítězi se staly třídy sekunda B a kvarta B, které předvedly velmi pěkný týmový výkon a nekompromisně porazily všechny své konkurenty. Děkujeme ale i ostatním za účast a předvedené výkony v duchu fair play. Celkovou kulisu sportovního klání určitě dotvořili i diváci, kteří přišli své borce povzbudit. Mgr. Eva Provodová, Mgr. Tomáš Pavlíček