Příroda právě zažívá jedno ze svých nejkrásnějších období - stromy rozevírají voňavou náruč plnou květů všech možných barev, ve vlnách blankytně modré oblohy se koupe zlatý kotouč a včelím medvídkům začíná šichta. Někteří by si však mohli myslet, že třída 2. A zas tak optimisticky začátek léta nevidí. Proč by jinak místo do přírody jezdili do podzemí? My však jen využili možnosti se na chvíli trochu zchladit a po loňské návštěvě Koněpruských jeskyní jsme pro změnu zavítali do příbramských dolů.

Hlavním programem dne byla prohlídka největšího hornického muzea v České republice, které nabízí ke zhlédnutí unikátní expozice situované v historických budovách Ševčinského, Anenského, Vojtěšského a Drkolnovského dolu. Dostali jsme instrukce ohledně dodržování bezpečnosti na jedné z největších zdejších atrakcí, kterou je skluzavka dlouhá 51 metrů vedoucí do podzemí. Přestože se po ní dalo pohybovat téměř krokem, někteří z nás přece jen zvolili „bezpečnější“ cestu po skalnatých schodech. V dole Anna bylo možné vstoupit do podzemí a projet důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě. Tuto šanci jsme samozřejmě nemohli promarnit, i když nás maličko mrzelo, že cesta nebyla delší. Také se nám naskytla příležitost sfárat výtahem do vodního patra zvaného Wasserlauf, kde bylo nutné svítit baterkami, protože jinak by člověk neviděl zhola nic. Na závěr naší exkurze nám výřečný průvodce sdělil mnoho zajímavých informací o parním těžním stroj.

Výlet do příbramských dolů nám pestrou formou přiblížil nelehký život horníků a za všechny účastníky mohu říci, že se jednalo o velice příjemné zpestření výuky.

Eliška Průšová, 2. A