Dne 22. 10. 2021 proběhla v rámci semináře moderních dějin přednáška naší bývalé studentky Mgr. Štěpánky Skálové na téma „Všední život za protektorátu“.

Kolegyně Skálová byla hostem našich dějepisných seminářů již několikrát, její výklad bývá nejen zpestřením výuky, ale přiblíží i každodennost obyvatel naší země v tomto období. Prezentaci doplnily krátké videodokumenty a audioukázky, studenti si také mohli prohlédnout např. potravinové lístky, pracovní knížku, dobový tisk, některé oděvy (včetně plavek :-), plynovou masku a další předměty, které se vztahovaly k všednímu životu za protektorátu nebo k období krátce po něm. Děkujeme Mgr. Skálové za poutavou přednášku v této nelehké době.
Za PK dějepisu Mgr. Mervartová