V záplavě negativních informací je pozitivních zpráv třeba jako soli. Jsem moc rád, že mohu naše studenty pochválit za aktivitu, s níž přistupují k mnohým akcím se společenskovědní problematikou.

Už v říjnu se umístil na 4. místě v Evropském kvízu Time to move, pořádaném Eurocentrem Plzeň, tým ve složení Tereza Zímová, Zuzana Havlová (4. A), Šimon Ságner (septima B), Kevin Ulrich a Štěpán Smatana (2. A). Tato skupina reprezentovala Masarykovo gymnázium též na Regionálním semináři „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, konané v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Štěpán Smatana zde získal vynikající 3. místo. Tereza Zímová se odvážně pustila do esejistické soutěže „Ukaž v sobě demokrata“, pořádané Filosofickou fakultou olomoucké Univerzity Palackého. 12 studentů si potom připomnělo výročí 17. listopadu 1939 a 1989 na konferenci Fórum 17. listopadu, která se konala 15. listopadu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity.

Je skvělé, že máme studenty, kteří nejen dobře zvládají náročné studium, ale ve svém věku se již dokáží projevovat jako uvědomělí občané, jimž není lhostejné společenské dění.

Patří jim poděkování!

Mgr. Petr Tesař