V úterý 30. 5. 2017 se studenti Eliška Pohořelá, Markéta Zindulková a Přemek Kaucký ze septimy A zúčastnili krajské přehlídky Ars poeticae na Gymnáziu F. Křižíka. Jedná se o umělecky-jazykovou přehlídku a studenti se předvedli v oblasti Dramatizace v cizím jazyce. Se svojí hrou, kterou si sami vymysleli a sepsali, "Le candidat" získali hlavní cenu. V přednesu poezie a prózy reprezentovala naši školu Karolína Volfíková z 2. B a v uměleckém překladu Lenka Klementová ze septimy A. Všem studentům děkujeme za skvělou reprezentaci Masarykova gymnázia. Mgr. Eliška Fajtová