Každoročně v listopadu pořádají tělocvikáři Masarykova gymnázia pro třídy nižšího gymnázia turnaje v ringu a přehazované, které se započítávají do celoroční školní soutěže. Letos tomu nebylo jinak a 26. 11. 2019 se utkaly třídy prim a sekund, jejichž výsledky byly následující: 1. místo - sekunda B, 2. místo-  prima A, 3. místo - prima B a 4. místo - sekunda A. Dne 27. 11. 2019 se turnaje zúčastnily tercie a kvarty, kde se na prvním místě blýskla tercie B, na druhém kvarta A, třetí byla tercie A a bramborovou příčku obsadila kvarta B. Třídám děkujeme za účast a hezké výkony. Tělocvikáři MG