Ve čtvrtek 19. října 2017 měla německy učící se část vyššího stupně gymnázia možnost zhlédnout představení o lásce. A dokonce třikrát. Příběhy Hanse Christiana Andersena nacvičil divadelní soubor ze severních Čech vedený profesionálním německým hercem Maxem Mauerem. Pohádky samotné o malé mořské víle, pyšné princezně či sněhové královně mezi diváky velký dojem nezanechaly, avšak když se na pódiu objevily prvky taneční či „nápadité“ kostýmy, publikum zpozornělo.

Příběhy o lásce však daly mladým němčinářům naději, že každý lásku najít může i tam, kde jí nejméně čeká. A ti, co svoji lásku už našli, si mohli alespoň vychutnat kulturní zážitek v jazyce německém, mezi studenty tak oblíbeném.

Barbora Šandová, oktáva A