Ve čtvrtek 2. 12. 2021 žáky kvarty A navštívil PhDr. Pavel Masopust Ph.D. (oddělení fyziky, KMT, FPE, ZČU), který s sebou přinesl spoustu zajímavých pomůcek.

Během dvou vyučovacích hodin měli kvartáni možnost nejen obdivovat, ale i si vyzkoušet, jak souvisí elektrické pole s polem magnetickým. Nejprve jsme zjistili, jaké to je, když lidské tělo připojíme k malému zdroji napětí, jako je obyčejná 9V baterie, a co se změní, když do obvodu přidáme cívku. Také jsme pozorovali tzv. Foucaultovy proudy, jež s elektromagnetismem mají co do činění. Postupně jsme se po různém měření magnetické indukce a indukovaného elektrického napětí propracovali až k těm nejzajímavějším pokusům, a to k vodivosti ionizovaného vzduchu. Největší úspěch pak sklidil Teslův transformátor, který odvážnější část třídy pak na vlastní kůži vyzkoušela. Velice bych tímto chtěla poděkovat panu doktoru Masopustovi za jeho čas a chuť přiblížit tuto zajímavou část fyziky našim žákům.

Mgr. Petra Štumpfová