Jako každoročně i letos se 31. 3. 2017 uskutečnil zdravotnický den, kdy naši bývalí absolventi - dnes posluchači Lékařské fakulty UK v Plzni - proškolili naše tercie,  třetí ročníky a septimy v pravidlech první pomoci a zásadách chování při záchraně života člověka.  Studenti si mohli vyzkoušet na modelech masáž srdce, umělé dýchání, obvazování ran, přenos raněných a podobné činnosti. Všechny tyto získané zkušenosti mohou pomoci v nenadálých situacích, mohou pomoci při záchraně života. Medikům patří naše velké poděkování, že se bez nároku na cokoliv této akce ujali. Za PK biologie Mgr. Dagmar Horská