V rámci projektu „Svobodný tisk“ zadaném organizací „Síť přidružených škol UNESCO“ naši studenti zpracovávali téma významu svobody médií v demokratické společnosti. Zaměřili se na historické milníky a současnost médií a následně porovnávali dobovou reflexi historické události, konkrétně havárii jaderné elektrárny Černobyl, v médiích demokratického světa a totalitních států. Studenti pracovali jak s českými, tak cizojazyčnými médii. V hodině výtvarné výchovy si, po diskuzi o významu satiry a karikatury v tisku, namalovali karikaturu vlastní.

Na základě tohoto projektu se na chodbě naší školy uskutečnila zajímavá výstava složená ze studentských prací.

Mgr. Barbora Boříková