Studentky 4. A Klára Pávová, Andrea Harmáčková a Markéta Jelínková skvěle zareagovaly na výzvu „Daruj srdce“ Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Výzva „Daruj srdce“ vznikla v roce 2020 s cílem zapojit studenty středních škol v České republice do občanské společnosti v duchu působení první manželky Václava Havla. Cílem projektu je v tříčlenném týmu vyhledat neziskovou organizaci, která pomáhá v sociální oblasti, a zjistit, s čím by potřebovala pomoci - plakát. Klárka, Andrea a Markéta svým aktivním občanským postojem získaly od Nadace Olgy Havlové 20 000 Kč pro plzeňský Totem, mezigenerační a dobrovolnické centrum, z. s. Odměnou jim byla nejen beseda v Knihovně Václava Havla, ale především dobrý pocit, že nebýt lhostejný a udělat něco pro potřebné je to nejúžasnější ocenění. 
Moc gratulujeme, jsme na vás hrdi a velmi si vás, děvčata, vážíme!

Za pedagogický sbor MG Mgr. Petr Tesař

Výbor dobré vůle - článek zde.
TOTEM - článek zde.