Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali Pastoračnímu centru Biskupství plzeňského za nabídku bezplatné prohlídky znovuotevřené katedrály sv. Bartoloměje. Této možnosti využili během měsíce září 2021 třídy tercie A, 1. B a kvinta B v doprovodu svých vyučujících. Během programu „Historie katedrály a její současnost“ nám zasvěcení průvodci přiblížili historii stavby, popsali její současný stav, prozradili, jaká překvapení odhalila oprava jejích interiérů a vysvětlili i základní pojmy související s tím, co se v katedrále odehrává. Během prohlídky měli studenti možnost podívat se i na běžně nepřístupná místa, například do presbytáře nebo na kůr. Mgr. Martina Walterová