Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se tercie B vydala na exkurzi do spalovny v Chotíkově, aby zjistila, co se děje s komunálním odpadem z Plzně a okolí. Dověděli jsme se, kolik odpadu je spalovna schopna zpracovat a jak likvidace odpadu ve spalovně probíhá. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny, které střídavě hrály interaktivní hry týkající se třídění a zpracování odpadu a procházely jednotlivými provozy od jeřábníka, který třídí a promíchává odpad a sype ho do pecí, přes velín, odkud se celá spalovna řídí. Nakonec jsme se podívali i do provozu spalovny. Energie, která vzniká při spalování odpadu, se využívá k výrobě elektrické energie a tepelné energie pro vytápění. Mgr. Ivana Hájková