V pondělí 6. března 2017 jsem se zúčastnila slavnostního předání ceny bavorského ministerstva školství nejlepšímu projektovému semináři Horní Falce. Tato cena byla udělena semináři naší partnerské školy Augustinus-Gymnasium ve Weidenu. Cílem projektových seminářů je připravovat studenty na to, jak systematicky zrealizovat konkrétní projekty a zvládnout je po stránce organizační i marketingové.

Tento seminář v minulém školním roce zorganizoval velmi náročný projekt, tzv. „Schulliteraturtage“, kterého se zúčastnili i studenti naší školy. Jednalo se o téměř 60 akcí s literární tématikou - autorských čtení, tvorby slam-poetry, workshopů atd. Více informací o celé akci naleznete na http://www.augustinus-gymnasium.de/?p=7671.

Augustinus-Gymnasium - Weiden pozvalo studenty Masarykova gymnázia k tomuto literárnímu projektu a naši studenti se tak mohli účastnit velmi zajímavých workshopů.

Slavnostnímu předání ocenění byli přítomni kromě zástupců Augustinus-Gymnasium - Weiden a Masarykova gymnázia také další významní partneři projektu, např. Regionalbibliothek Weiden, City-Center-Weiden, Buchhandlung Rupprecht a B&I Werbung sales communication GmbH.
S příspěvkem k oceněnému semináři vystoupil také primátor města Weiden Kurt Seggwiß a zástupce ministerstva školství Bavorska Franz Huber.
Mně nezbývá než poděkovat partnerské škole za pozvání k účasti na tak zajímavém projektu, jakým projekt „Schullietraturtage“ bezesporu byl.

Mgr. Jitka Egrmajerová