Letošní slavnostní vyřazení maturantů se konalo tak trochu netradičně. Sešli jsme se v pondělí 14. 6. 2021 ve venkovním atriu 31. ZŠ v Plzni na Lochotíně. Společně jsme si vyslechli dojemná slova paní ředitelky a třídních učitelek, od maturantů pak zhodnocení jejich let strávených na naší škole včetně poděkování vyučujícím a rodičům. Závěrečné hudební vystoupení a zářící slunce nad hlavami si budeme všichni jistě dlouho pamatovat. Absolventům přejeme, aby na své cestě ke štěstí překonali všechny překážky.
Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová