Dne 29. 5. 2017 jsme se v obřadní síni plzeňské radnice definitivně rozloučili se studenty oktáv a čtvrtých ročníků. Studenti převzali maturitní vysvědčení, Sprachdiplomy a úspěšní studenti také knižní poukázky z prostředků SPMG. Zněla slova loučení paní ředitelky, třídních učitelů i studentů a blahopřání od studentek a studentů nižších ročníků. Absolventům přejeme úspěšné vykročení do další životní etapy.

Jitka Drahokoupilová, Ilona Kloudová, TU oktáv a 4. ročníků