V pátek 9. prosince 2022 se v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhodnocení již XV. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, do které se opět zapojili i studenti naší školy.

Největšího úspěchu dosáhl David Pop ze třídy 2. A.  Se svojí prací „Masarykův postoj k víře“ získal mimořádnou cenu v kategorii starších žáků a získal tak i čestnou medaili „Nadace odkazu TGM“. 2. místem v kategorii starších žáků se může pochlubit Adéla Raichlová ze třídy 2. B. Vybojovala ho svojí prací „Jednou nohou v Americe, davům navzdory“. Naše gymnázium vzorně reprezentovali také Anna Marie Potůčková (2. A), Štěpán Smatana (2. A) a Anežka Střelbová (SPB). Jejich práce byly oceněny 4. místem.

Všem úspěšným účastníkům soutěže patří velká gratulace a poděkování.

Mgr. Martina Walterová