V pátek dne 10. listopadu 2017 se v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhodnocení již jubilejního X. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, do které se již po několikáté zapojili i žáci naší školy.

Největšího úspěchu dosáhly Aneta Pellerová a Nikola Matoušková (obě z oktávy B), které s prací „Pražský hrad za T. G. Masaryka“ obsadily 1. místo v kategorii starších žáků a získaly medaili „Nadace odkazu TGM“. 

Stejného úspěchu dosáhl v kategorii mladších žáků do 15 let Filip Salzman ze třídy kvarta A. Také jeho potěšila medaile a finanční odměna za práci „TGM v období 1. světové války“.

Druhým místem  v  kategorii starších žáků se mohou pochlubit Simona Radová (oktáva B) a Přemysl Kaucký (oktáva A). Vybojovali ho společnou prací „První letní sídlo TGM“.

Ještě další dvě studentky naší školy zabodovaly v této kategorii, a sice Kateřina Linhartová (septima A) obsadila s prací „Vražda v Polné a Tomáš Garrigue Masaryk“ 3. místo a Adéla Kovářová (2. A) s prací „T. G. Masaryk - prezident nebo hrdina?“ místo čtvrté, také ještě odměněné cenou.

Také v kategorii mladších žáků jsme měli ještě velmi dobré zastoupení v podobě Viktorie Sýkorové a Barbory Zimmermannové (kvarta B). Děvčata obsadila se společnou prací „Ženy kolem T. G. Masaryka“ 3. místo.

Poděkování za reprezentaci školy zdařilou prací patří také Angelice Malinové (kvarta A).

Mgr. Martina Walterová