Se studenty závěrečných ročníků jsme se v letošním roce rozloučili trochu netradičně - naposledy zasedli do své školní lavice. Maturanti si vyslechli blahopřání paní ředitelky a důležité rady do života od svých třídních učitelů. Na závěr zazněla v podání učitelů hudební výchovy skladba Franka Sinatry „My Way“, při které si všichni absolventi naplno uvědomili, že už to byl poslední školní zážitek. I my jim přejeme úspěšnou cestu životem…
Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová