Dne 7. října 2022 se ve společenském sále SOUE Plzeň konalo slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků v mezinárodních a celostátních soutěžích a jejich pedagogů, kteří je na soutěže a olympiády připravují. Z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslavy Havlíčkové převzaly ocenění také studentky našeho gymnázia.

První z nich byla Andrea Slívová ze septimy A za úžasné druhé místo v mezinárodní přírodovědné soutěži EOES. Velkým úspěchem bylo také druhé místo v celostátním kole Konverzační soutěže v německém jazyce, za které převzala ocenění Anežka Ságnerová z kvinty A. Studentky doprovodili Mgr. Jana Míšková a zástupce ředitelky školy Mgr. Zbyněk Vastl, který v rámci programu Plzeňského kraje Nadání 2022 převzal finanční odměnu určenou na učební pomůcky a vybavení.