Dne 7. 2. 2023 se děvčata nižšího gymnázia zúčastnila již tradiční soutěže „Aerobik Master Class“ skládající se ze dvou částí. V prvním kole dívky cvičily aerobik a milá porota našich tělocvikářů vybrala zhruba polovinu děvčat do druhého step aerobikového kola.

Připomínáme rozdělení na I. a II. kategorii, tedy primy a sekundy = I. kategorie, tercie a kvarty = II. kategorie. Děvčata byla šikovná a statečně bojovala v obou kláních. Dvě nejlépe umístěné dívky pak přinesly body za třídu do celoroční školní sportovní soutěže, což vidíme v přiložených tabulkách. Děvčata se mohou na celkové výsledky podívat na nástěnce u tělocvičny. Dívkám děkujeme za účast a reprezentaci své třídy... škoda jen, že tercie B se někde zapomněla a nepřišla. Podívejte se s námi na několik fotografií...

Tělocvikáři MG